Kontakty

Potřebují kvantové bytosti odpočívat jako my?Jak je to s kvantovými bytostmi? Pohybují se? Odpočívají? Vznášejí se nebo jsou volně? Seskupují se? Na to se Jiří Lexa zeptal kvantové bytosti Tamariny.

Základní informaci o Tamarině najdete v příspěvku Kdo je Tamarina.

Tamarina: Tato otázka je hodně ovlivněna tím, kde se nacházíte a jak se cítíte. Protože vy se můžete seskupovat a můžete se i volně pohybovat. Ale kvantové bytosti, jakožto energetické bytosti či jemnohmotné bytosti, se pohybují silou myšlenky, protože již nemají hmotná těla. My všichni jsme součástí jednoho velkého vědomí a v jemnohmotnosti není ten způsob vyhranění jako zde na Zemi. Proto není možné si nastavovat, že kvantové bytosti se sdružují. Ony jsou vlastně sdruženy neustále, protože my jsme a nejsme spolu.

Když si mentálně usmyslí, že chtějí být spolu, tak budou spolu. Když budou chtít být o samotě, vytvoří si takovou realitu, že budou o samotě. A je to právě o pochopení toho nekonečného množství realit, které můžeme zažívat a které si můžeme vytvářet. Ale vy si je můžete vytvářet také! Jen je potřeba uvolnit tu připoutanost k tomu všemu hmotnému.

Jiří: A jak je to u vás s odpočinkem?

Tamarina: Uvědomte si, že my jsme energie, stejně jako vy jste energie, ale vy jste v té hmotné realitě. Vy potřebujete odpočívat, my nikoliv. My nepotřebujeme odpočívat v pravém slova smyslu. My se určitým způsobem vyvíjíme. Stejně jako vy. Až opustíte fyzická těla, tak se budete vyvíjet stejným způsobem, ale po opuštění fyzických těl dojde k jakési revitalizaci toho energetického vědomí, které vystoupí z vašeho těla a půjde o jakýsi odpočinek. Ale není to dlouhodobá záležitost. Hlavně vy se posunete a budete fungovat stejně jako já a kterákoliv jiná bytost, která se nachází v jemnohmotném prostoru. Těch bytostí je tu nekonečné množství a vy jste jejich součástí.

My se nepotřebujeme pohybovat, my jsme přesně tam, kde potřebujeme v tu danou chvíli být. Když se na mne v tuto chvíli někdo upne, tak já ho vnímám. Otázka je, jestli mě ten člověk vnímá stejně. Zda jsme na stejné frekvenci. Proto, někdo si přitahuje určité bytosti, které dokáže vnímat ze své frekvence.

A my dva jsme momentálně propojeny na určité frekvenci, ačkoliv vím, že mnoho posluchačů, kteří sledují náš rozhovor a celý proces, se snaží se mnou navázat spojení. Já jim odpovídám. Oni mě však nedokážou vnímat v tomto okamžiku, protože jejich vibrace je to chtění. A to je ten hlavní rozdíl.

V momentě, kdy lidé přestanou chtít komunikovat s jakoukoli bytostí, tak budou mít otevřený celý Vesmír. Proto my, se nepotřebujeme pohybovat. Uvidíte, že jednou budete mít i tuto schopnost. Jakmile dosáhnete souladu, že se nebudete potřebovat pohybovat, protože vy jste pohyb, vy jste energie a vy potom, můžete naprosto všechno. A to je to důležité. Ale v tuto chvíli to nemůžete pochopit, protože jste v jiné realitě a vaše současné nastavení vám to neumožňuje.


Další články