Blog

Vědomá tvorba vlastní reality

Pod pojmem vědomá tvorba vlastní reality si můžete představit vlastní život, který si modelujete přesně podle svých vizí. Aby byl však vědomý, musíte pochopit zákonitosti Universa, které mnoha lidem nedochází. Narodili jsme se proto, abychom duchovně rostli a jaké prostředí si pro svůj duchovní růst zvolíme, to je pouze na nás. Nezáleží na prostředí, do jakého jsme se narodili. Tím netvrdím, že nejsme v mnoha případech ovlivněni rodinou a blízkým okolím, ale v tom je právě krása duchovního růstu. O rozporuplnosti předchozích vět svědčí názorný příklad, kdy reportér položil otázku dvěma bratrům, jejichž otec byl alkoholik, násilník a velice zlý člověk. Jeden ze sourozenců byl alkoholik, násilník, zkrátka stejný jako jejich otec a druhý naopak velice spořádaný občan a významný advokát. Když se jich reportér zeptal, proč žijí tímto způsobem, oba mu nezávisle odpověděli: “A divíte se, když jsem měl takového otce?”

Každý člověk se přišel učit něco, co mu chybí do jeho mozaiky vlastností, schopností či pochopení a má pro to ty nejlepší podmínky. Není třeba nikoho litovat, protože každý je přesně tam, kde potřebuje být. I když se nám to zdá někdy drsné a máme tendenci hodnotit situaci jiných lidí, pravda je trochu mimo náš obzor. Proto bychom se měli v první řadě soustředit sami na sebe a neřešit své okolí, zda dělá něco špatně, protože zpravidla je nám zrcadleno něco, čeho se nám ve skutečnosti nedostává.

Většinu podvědomých programů máme z dětství

Například vidíme, jak se náš kamarád chová nevybíravě k své ženě. V tomto okamžiku bychom neměli hodnotit jeho chování, ale ptát se sami sebe, proč nám jeho chování vadí. Vyzkoušejte si to a budete velice překvapeni. Důležité je, abyste byli ve svých odpovědích sami k sobě pravdiví. Dozvíte se opravdu zajímavé věci. Třeba zjistíte, že nemáte zpracovány své vlastní emoce z dob dětství, když jste zažívali přesně toto chování svého otce k mamince (berte to jako příklad, každý máme jiné zkušenosti). Nezlobíte se ve skutečnosti na kamaráda, ale na svého otce, potažmo na sebe, protože nemáte zpracovánu emoci, kterou ve vás kamarádovo chování probudilo.

Vždy je třeba mít nadhled

Pustíte-li se do takovéto práce se svým podvědomím, je nutné, abyste si udržovali náhled. Potom je jednodušší hledat příčinu, ale i vyřešit samotný problém. Pomoct si můžete přes kvantovou vlnu (tzv. kvantovka), kdy vám vhodně zvolený záměr pomůže jak s nalezením příčiny, tak i s následným odstraněním problému. Uvědomte si, že vše je třeba řešit vědomě, nikoliv nahodile, neboť to nás uzavírá do začarovaného kruhu. Proto doporučuji postupně pracovat sám na sobě. Všímejte si svých emocí, hrajte si s každým záměrem a tvořte vše, co vás napadne. Podstatné je, abyste se oprostili od okolního světa a jeho problémů.

Tím, že si tzv. otevřete kvantové pole, si zaručeně udržíte odstup a zároveň budete propojeni s celým Vesmírem, což je velmi důležité při vědomé tvorbě vlastní reality. Vezměte v úvahu, že jsou pouze dva druhy lidí a to ti, kteří žijí nevědomě a ti, kteří žijí vědomě. Jestliže patříte do druhé skupiny, váš život je podstatně jednodušší. Vědomí a nevědomí lidé nejsou horší ani lepší, ale kvalita jejich života je naprosto odlišná. Přitom to vůbec nezáleží na majetku, penězích, či dalších aspektech. Vědomý člověk má zkrátka neustálý nadhled a svůj život si tvoří přesně podle svého. Nedovolí, aby například jeho myšlenky, potažmo emoce, ovlivňoval kdokoliv jiný. Je si totiž absolutně vědom, že myšlenky jsou jeho vlastním tvůrčím materiálem, který si musí chránit.

A jak s tím pracovat?

Každý si postupně vytváříme určitý způsob své vlastní vědomé či nevědomé tvorby. Bohužel, většina lidí tvoří nevědomě a vychází z momentálního nastavení své reality, vytvořeného nevědomým používáním vlastních emocí a myšlenek. V rámci svých seminářů ukazuji účastníkům, jak je jednoduché využívat kvantovku, myšlenky, či emoce k vlastní tvorbě. Podstatné je, aby si každý člověk uvědomil, že chce-li změnu vlastního života, je třeba opustit některé staré vzorce a zaběhlé programy, v kterých léta žije. Následně si vytýčit priority, které jsou pro něj nejdůležitější na jeho cestě. Ve svých myšlenkách se soustředit na výsledek, nikoliv na způsob provedení nebo docílení. Představujte si, že všechno, co jste si naplánovali je již vaše realita.

Pracujte s myšlenkou dokonalosti všech vašich cílů a přání. Přijměte fakt, že ve vaší mentální realitě je již váš cíl naplněn a brzy bude i v hmotném světě. Vydržte, buďte trpěliví a neberte ve svých myšlenkách ohled na kohokoliv jiného, protože jen vy máte právo rozhodovat o svých myšlenkách. Toho se držte a uvidíte, jakých změn ve svém životě docílíte.

0 Shares