Skrytá zranění

Skrytá zranění jsou součástí našeho života. Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje své skryté zranění, ale mají je skutečně všichni. Někdo jedno a jiný všech pět. Dominantní je však pouze jedno a to nám určuje, jaká bude například naše postava.

Od početí jsme konfrontování s našimi skrytými zraněními

Od momentu našeho početí do sedmého roku věku jsme byli vystaveni aktivaci našeho zranění. Samotný proces aktivace nebyl ani dlouhý, ani drastický, jak se mnoho lidí domnívá, ale díky dětské psychice se nám podařilo zabřednout do určitého vzorce myšlení, který jsme si přišli dobrovolně vyřešit právě do tohoto života.

Skrytých zranění je pět, ale i tak stačí, aby naděla v našich životech poměrně velkou paseku. Jedná se o zranění způsobené bolestí duše z odmítnutí, opuštění, ponížení, ze zrady a křivdy. Každé z nich nás předurčuje k tomu, jakou budeme mít postavu, jak se budeme chovat v různých životních situacích a k lidem okolo nás.

Rafinovaný projev zranění

Bohužel, mnohdy je projev našich zranění tak rafinovaný, že si jej většina populace vůbec neuvědomuje. A přitom jsou to většinou ty naše periodicky se opakující vzorce chování, za které se v mnoha případech stydíme či se v jejich průběhu necítíme komfortně.

Mnohé vztahové problémy jsou zapříčiněny právě vzájemným nepochopením skrytých zranění mezi partnery.

Pokud bychom jako lidstvo vědomě přistupovali k skrytým zraněním jednotlivců, zcela jistě by se snížila kriminalita a ostatní sociálně nežádoucí jevy.

Každé skryté zranění je třeba dostat pod kontrolu

Moc mne tato problematika zajímá a věnuji se jí profesionálně již několik let.Vedu své klienty k pochopení těchto pěti skrytých zranění, abychom je mohli společně eliminovat.

Hlavním předpokladem úspěchu je v první řadě odhodlání poznat sám sebe a převzít za sebe a svůj život odpovědnost.

A právě na mém semináři Svět zázraků aneb zrcadlo duše nebo na online semináři Kvantová cesta – skrytá zranění tato zranění rozpracovávám do poměrně velké hloubky, aby účastníci měli dostatek informací k odsranění samotného zranění.

11 Shares