Rozhovory s Tamarinou

Rozhovory s Tamarinou se na mém YouTube kanálu již staly každodenní zvyklostí. Nejprve to byla jakási senzace, ale postupem času se naše rozhovory rozvinuly do různých oblastí a jsem přesvědčen, že i vy si každodenně přicházíte na své.

Kdo je to Tamarina?

Tamarina je kvantová bytost, která mne oslovila a zodpověděla mi mnoho otázek. Sama byla kdysi v hmotném těle, ale v současnosti je jemnohmotná bytost a každý den spolu vedeme poměrně rozsáhlé rozhovory. Naše komunikace je přínosná nejen pro nás dva, ale i pro mnoho posluchačů, kteří je sledují na mém kanálu Jiří Lexa a Kvantová cesta TV na YouTube. Osobně bytost Tamarinu vnímám jako energii, která během našich rozhovorů prochází celým mým tělem a dává mi potřebné informace.

Jak rozhovory s Tamarinou probíhají?

Vnímám komunikaci s Tamarinou jako neustálý příval energie a přichází mi do hlavy nekonečné množství myšlenek. V mnoha případech si naší komunikaci vůbec nepamatuji, protože působím jako jakýsi průtokový předávač informací. Tyto informace jsou jakýmsi doplňkem na naší cestě a nikoliv hlavním zdrojem, neboť v tom případě by mohlo dojít k jakémusi odklonu od skutečného poslání, protože hlavní zdroj vašich informací by mělo být vždy především vaše srdce.

Chcete se Tamariny na něco zeptat?

Máte možnost Tamarině položit otázku. Nejčastější způsob je napsání otázky pod video do komentáře na YouTube. Dále máte možnost využít Webinář s Tamarinou, který je maximálně pro 20 účastníků a během webináře se můžete ptát Tamariny na otázky, které považujete pro vás za důležité a nechcete je psát do veřejných komentářů. Další možnost je Konzultace s Tamarinou, kdy v rámci telefonické konzultace můžete pokládat Tamarině soukromé otázky, které chcete udržet v diskrétnosti.

 

Zde máte první video s Tamarinou a na mém YouTube kanálu naleznete již mnohá další.

0 Shares