Otevírají se vám nové možnosti

Jaké možnosti se vám otevírají?

Otevírají se vám nové možnosti, neboť se vám dostal do rukou dar. Máte konečně možnost žít přesně podle svých představ. Využitím schopností, které máte, ale nepoužíváte je, si můžete ode dneška vyřešit všechny nestandardní situace ve vašem životě. Pochopením principů kvantového pole získáváte možnost opravit svůj psychický nesoulad. Tím zároveň vylepšujete své fyzické tělo a tvoříte svoji novou životní realitu.

Uvědomte si, že dosud jste žili podle návodů a rad ostatních lidí. Od škol, přes zaměstnání, přátele i rodinu. Položte si ruku na srdce. Kam vás tyto rady dovedly? Jste dnes ve svém životě šťastni? Neměnili byste svoji realitu za žádnou cenu? Dovolím si odpovědět za vás. Pokud by váš život byl skutečně takový, že byste jej nechtěli měnit, pravděpodobně by vás ani nezaujaly mé webové stránky.

Jak to funguje?

Žijeme v prostoru, který můžeme nazvat Vesmírem, Universem, morfickým, morfogenetickým, informačním nebo kvantovým polem. S dovolením se budu držet názvu kvantové pole.  Tento prostor je zdánlivě prázdný, tedy v reakci na našich pět smyslů, ale ve skutečnosti jde o nekonečné množství částic, které vědci nazývají částice světla. Dokonce je i pojmenovali např. fotony, bosony, kvarky, neutrony atd. Tyto části jsou obsaženy všude a ve všem. Tedy i v nás jako hmotných bytostech.

Každá věc, bytost, ale i situace jsou výsledkem působení těchto částic světla, které ve své podstatě nosí informace s vlastnostmi dané hmoty, či situace. Proto člověk vypadá jako člověk, automobil jako automobil a když vás pokutuje policista za špatné parkování, též je to výsledek oněch zmíněných částic světla. Všechny tyto součásti Vesmíru mají své energetické pole, ale nikoliv takové, jaké si představujeme, tedy samostatné, ale právě onen prostor Vesmíru je jedním velkým informačním polem veškeré existence.

Proto na sebe jednotlivé části kvantového pole reagují a působí. Člověk má to privilegium, že může na vše okolo sebe působit vědomě a hlavně tvůrčím způsobem. Je tedy schopen, při dodržení jistých zákonů kvantového pole, svojí vlastní myslí ovlivňovat vše okolo sebe. Může ovlivnit lidi, zvířata, věci, ale i situace. Je to jeho odvěká schopnost a záleží na každém jedinci, kdy se k ní opět vrátí.

Přijměte roli tvůrce

S návyky a znalostmi, které vám mohu předat se dostáváte do role tvůrce. Můžete tvořit svůj svět přesně podle vlastního plánu. Poznatky, které získáte můžete využít kdekoliv a k čemukoliv. V kvantovém poli jsou informace od počátku Vesmíru a stejně tak tam naleznete příčinu svých zdravotních problémů, která je mnohem cennější, než tuna jakýchkoliv léků. Čtení z kvantového pole je přitom velice jednoduchá a přirozená schopnost každého člověka. Proč ji tedy nevyužít k vyřešení vztahových krizí či finančních problémů?

Změňte si svůj život jednoduše, rychle, účinně a trvale. Chcete-li více informací, můžete využít můj blog nebo YouTube kanál. Těším se na vás.

 

>>>zpět na hlavní stránku<<<