Otázky

V této rubrice chci odpovědět na nejčastější otázky, kterých se mi dostává od klientů a posluchačů seminářů.

Ať Vám mé odpovědi přinesou co nejvíce pochopení dané problematiky.

S úctou Jiří Lexa

Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete mi jej zaslat do tohoto formuláře anebo na adresu info@nullkvantovacesta.cz. Děkuji.

 


Co si mám představit po pojmem kvantová cesta?

Kvantová cesta je proces, filozofie , tvorba vědomého života prostřednictvím metody „Harmonizace kvantovou vlnou“.

Každý máme svou cestu a chceme-li být jejími tvůrci, pak bychom měli dělat kvantové skoky a samozřejmě využít umění kvantového světa.

Co je kvantová vlna?

Kvantová vlna je označení pro metodu, jejíž pomocí se vkládá záměr do kvantového pole osoby, zvířete, věci, či situace.

Tímto způsobem lze „opravit“ fyzické, psychické či zdravotní problémy, ale také například snížit spotřebu auta nebo naprogramovat částice vody tak, aby měla léčivé účinky.

Jde zde především o pochopení principu, jakým se chovají samotné částice hmoty, když na ně působí naše vědomí přes kvantové pole, pomocí kvantové vlny.

Co je kvantové pole?

Kvantové pole je označení prostoru propojujícího vše v celém Vesmíru.

Mnohdy můžeme slyšet názvy jako Morfické, či Morfogenetické pole, Akaša nebo Informační pole, ale též Duch svatý, stejně jako kvantové pole.

V tomto poli jsou přítomny částice, které mají schopnost aktivace právě ve chvíli, kdy na ně upřeme své myšlenky, nebo pocity.

Pokud naše myšlenky upřeme vědomě, částice začnou měnit svoji strukturu a reagují přesně podle našich myšlenek a ještě intenzívněji podle našich pocitů.

Tím pádem se stáváme tvůrci vlastní reality pouze svými myšlenkami, jak v pozitvním, ale bohužel i v negativním smyslu.

Tuto skutečnost si mnoho lidí neuvědomuje, myslí mnohdy v nesmyslných a negativních vzorcích, čímž se dostávají do slepé uličky v domnění, že jde o zásah vyšší mocnosti, nebo neblahého osudu.

Jednoduše řečeno, jak myslíte a na co myslíte, kam zaměřujete svoji pozornost, to přesně vám přichází do života.

Kvantové pole neobsahuje pozitivní ani negativní řešení, ale obsahuje pouze řešení.

V praxi to znamená, že v kvantovém poli je obsaženo mnoho řešení každé naší situace a pouze my sami jsme zodpovědni za výběr konkrétního řešení.

Co je vědomý život?

Vědomý život spočívá ve schopnosti řídit si svůj život tak, aby odpovídal našim vlastním představám.

Rozhodně se neztotožňuji s názorem, že jsme loutky „nějakého“ Boha, nebo OSUDU.

Tím samozřejmě netvrdím, že Bůh neexistuje, jen si jej představuji jako energii, tvůrce, myšlenku, esenci, která tvoří a člověku dala výsadu využití svobodné vůle.

Každý jeden z nás si může vlastními myšlenkami organizovat, plánovat a tvořit svůj život.

Mohu touto metodou změnit nebo přetvořit například nefungující vztah?

Na základě dovedností čtení z kvantového pole (viz seminář č.2) můžete zjistit příčiny toho, proč Vám vztah nefunguje a nalézt řešení.

Mějme však na paměti, že každý z nás je svobodná bytost a nelze nikoho donutit, aby se změnil k našemu obrazu, nebo aby se choval tak, jak my chceme.

Známý citát říká : “ Pokud chceš změnit své okolí, změň nejdříve sám sebe“.

V reálném světě to znamená, že pokud budeme schopni vytvořit změnu u sebe, začneme se chovat a vyzařovat jiným způsobem. Okolí tuto změnu zaznamená a začne se k nám přistupovat zcela jinak.

Nechtějme měnit naše okolí, naše činnosti, či naše blízké, ale obraťme se k sobě samotným. Tam je naše síla.

Je něco, co kvantovou vlnou řešit nelze nebo v jakém případě kvantová vlna nebude účinná?

Kvantovou vlnou lze řešit snad všechno.

Neúčinnost této metody může zapříčinit jediná věc a tou je přílišné očekávání, nadměrné používání rozumové složky při práci s vlnou a samozřejmě nedůvěra sám v sebe.

Znovu je třeba mít i na paměti respekt ke svobodné vůli jiného člověka.

Nevadí, že jsem úplný laik a nevím nic o energiích, kvantové fyzice a nevěřím v reinkarnaci apod., mohu se i já metodu harmonizace kvantovou vlnou naučit?

Z mých zkušeností mají právě laici největší úspěšnost po absolvování seminářů, neboť nejsou ničím zatížení a nemají většinou žádné větší očekávání. Pokud přijmou rady lektora, tak mají úspěch zaručený.

Pro absolvování semináře, následný rozvoj a práci s kvantovou vlnou není třeba nic vědět o energiích, ale je třeba jen chtít přijmout změny do svého života.

Pokud dokážeme změnit své dosavadní myšlení ve starých vzorcích, máme reálnou šanci být mistry práce v kvantovém poli.

Samotný kurz nám podá pouze návod, jak pracovat s polem.

Skutečný rozvoj našich dovedností je pouze na nás, neboť opravdové zdokonalení práce v kvantovém poli se dosáhne systematickým a pravidelným cvičením.

Naučím se během jednodenního semináře s kvantovou vlnou pracovat tak, abych i po semináři mohla pracovat sama?

Jednodenní seminář je samozřejmě koncipován tak, aby posluchači po jeho absolvování získali návod, jak žít vědomý život, tvořit vlastní realitu v kvantovém poli pomocí záměru a kvantové vlny.

Když odpovím na otázku přímo :“ Ano, během jednodenního semináře se naučíte (získáte návod), jak v praxi používat kvantovou vlnu“ .

I tak ale doporučuji nejen jednodenní seminář, ale i pokračující semináře, kde se více zaměřujeme na praktická cvičení, která vedou k upevnění dovedností s prací s kvantovou vlnou a získáte zde větší sebedůvěru v této práci.

Lze tuto metodu kombinovat s jinými (EFT, Reiki, Shambala atd.)? Mohu metody propojit?

Ano, uvedenou metodu lze kombinovat s ostatními bez obav.

Kvantová vlna nesoucí záměr do kvantového pole je momentálně nejrychlejší způsobem tvorby reality.

Stává se, že po poznání metody “ Harmonizace kvantovou vlnou “ mnozí opouštějí původní transformační techniky a metody. Může to být i naopak, kdy člověku vyhovuje zcela jiná technika, ke které má dotyčný blíže. Vúbec to ničemu nevadí, krásné je zjištění, že se tím tvorba v kvantovém poli může stát zajímavým doplňkem portfolia technik a metod.

Budu-li hovořit o svém případu, tak prioritně pracuji s kvantovou vlnou a ostatní metody používám jako doplňující.

Co je informační (morfické) pole?

Morfické, morfogenetické, informační, či jiné pole je označení pro kvantové pole, viz. otázka výše: Co je to kvantové pole?

Jaký rozdíl je mezi jednotlivými semináři?

Rozdíl mezi jednotlivými semináři je poměrně velký, neboť jde o množství informací, které posluchač vstřebává.

Jednodenní seminář je zaměřen na základy práce v kvantovém poli tak, aby každý účastník získal všechny potřebné informace pro tvorbu vlastní reality, včetně pochopení energie peněz a vesmírných zákonů.

Po absolvování semináře budete schopni v kvantovém poli tvořit vše, co si dovedete představit, včetně léčení sama sebe i jiných lidí.

Dvoudenní seminář obsahuje informace, které zazní v jednodenním semináři, s tím rozdílem, že se od začátku semináře klade důraz na rozvoj znalosti čtení z kvantového pole, uvědomění si naší bytosti v kvantovém poli, což je důležité pro čtení informací z kvantového pole. Je zde kladen daleko větší důraz na individualitu každého účastníka a praktická cvičení.

Každý účastník získá informace a v praxi si mnohokrát vyzkouší čtení z kvantového pole, což je hlavním cílem tohoto semináře.

Třídenní seminář je navazujícím seminářem na kterýkoliv z prvních dvou seminářů.

Účastnící si v praxi si vyzkouší například telepatii, odstranění traumat zakořeněných hluboko v našem podvědomí, či komunikaci s vlastním buněčným systémem, což by mělo každému pomoci v lepší komunikaci sama se sebou.

Daleko podrobněji rozebereme čtení z kvantového pole a prakticky podpoříme mentální uvolnění celého těla.

Nyní máme klíč k procitnutí a zvědomění našich životů, tedy pokud jej chceme uchopit.

A co je nejdůležitější?

Tento klíč nám neposkytne žádný jiný člověk, neboť každý jej máme pouze ve svém srdci.