O Kvantové cestě

Každý si jdeme tou svojí kvantovou cestou a sbíráme kvanta zkušeností, kvanta přátel, čteme kvanta knih apod., až zjistíme, že kvantová cesta je způsob a filozofie života každého z nás.

Není podstatné, co říká ten, či onen lektor, věštec, či učitel. Mnohem důležitější je, pro co se rozhodneme my. Každý z nás jsme V.I.P. a záleží na nás, zda si to uvědomíme dříve nebo později. Podle toho se také odvíjí naše kvantová cesta.

Svobodná vůle je priorita

Původní záměr Kvantové cesty byl léčit lidi. Odstraňovat jejich strachy, bolesti, traumata. Po několika letech mi však došlo, že zasahovat do vývoje, byť jediné bytosti se rovná bránění realizace svobodné vůle v praxi, což není mým zájmem.

Od poloviny roku 2017 se snažím pouze inspirovat a vlastním příkladem motivovat lidi k činům, které mohou změnit jejich život. Má to však jeden podstatný aspekt. Každý jedinec se může rozhodnout, zda přijme moji inspiraci, či motivaci nebo zvolí zcela jinou cestu svého vývoje. A tak si představuji realizaci svobodné vůle v praxi.

To je tedy Kvantová cesta.