Kontakty

Jak se dožít smrti a mít hojnost ve všech ohledech

Elektronická publikace "Jak se dožít smrti a mít hojnost ve všech ohledech" vás přivede na myšlenku, že smrt a spojení s ní je vlastně iluzí, kterou jsme si jednoduše vytvořili. Postupně pochopíte, že smrt ve skutečnosti neexistuje. Dozvíte se, jak byla právě smrt využita k manipulaci lidstva a v neposlední řadě se naučíte tvořit si vlastní realitu přes kvantové pole.

499 Kč
Co je to e-book?

E-book je kniha v elektronické podobě, kterou si můžete přečíst na kterémkoliv zařízení, jako na příklad na počítači, telefonu, tabletu. Případně si e-book můžete vytisknout.

Knihu obdržíte ihned po přijetí platby v odkaze, který Vám zašleme na email.

Obsah

Úvodní slovo........................................................................................7

Předmluva............................................................................................8

1. Jak se dožít smrti a můj pohled na svět...........................................9

1.1. Můj pohled na svět................................................................10

1.1.1. Hmotná realita...............................................................10

1.1.2. Mentální realita a informační pole.................................11

1.1.3. A jak je to s reinkarnacemi?...........................................13

1.1.3.1. Zrození, jméno i odchod si stanovujeme sami.......14

1.1.4. Čas..................................................................................15

1.1.5. Rovnováha......................................................................15

1.1.6. Karma.............................................................................16

1.2. Co se dnes vlastně děje?........................................................17

1.2.1. Historie...........................................................................19

1.2.2. Manipulace....................................................................21

1.2.2.1. Hledej štěstí, najdeš manipulaci.............................22

1.2.2.2. Popíráním přírody k sebedestrukci........................23

1.2.2.3. Konzumní společnost vyžaduje manipulaci............23

1.2.2.4. Pestrou stravou k dokonalé manipulaci.................24

1.2.2.5. Smrt – dokonalá manipulace..................................25

1.2.2.6. Celospolečenský strach ze smrti............................25

1.2.2.6.1. Církve a vlády profitují....................................26

1.2.2.6.2. Popravy pro udržení morálky a strachu..........27

1.2.3. Smrt jako návrat domů...................................................27

1.2.3.1. Proč se nám odtud nechce.....................................28

2. Co se s námi vlastně děje..............................................................30

2.1. Socializace..............................................................................31

2.2. Schopnosti, dovednosti nebo podvod?.................................32

2.2.1. Schopnosti......................................................................33

2.2.2. Dovednosti.....................................................................34

2.3. Za vším hledej mysl................................................................35

3. Strach.............................................................................................36

3.1. Nekontrolovaný strach...........................................................36

3.2. Dostaňme strach pod kontrolu..............................................37

3

4. Nemoci...........................................................................................39

4.1. Byznys je svatý.......................................................................40

4.2. Naslouchejme svému tělu.....................................................41

4.3. Nemoci – shrnutí...................................................................41

5. Lež..................................................................................................43

5.1. Lež zdrojem problémů?.........................................................43

5.2. Čím více se lží zaobíráme, tím více do ní upadáme...............45

5.3. Všechno lze změnit v tuto chvíli.............................................46

5.4. Lež – shrnutí...........................................................................46

5.5. Role oběti...............................................................................48

6. Jak z toho ven?..............................................................................50

6.1. Opět nás čekají změny...........................................................51

6.1.1. Ale vždyť já chci změnu!.................................................51

6.1.2. Ryba smrdí od hlavy.......................................................52

7. Co chci?..........................................................................................54

7.1. Cvičení s otázkou: „Co chci?“.................................................55

7.1.1. Postup při tvorbě cílů, snů, vizí, přání a tužeb...............55

7.1.1.1. Přítomný okamžik...................................................57

7.1.2. Je to opravdu tak důležité?............................................58

8. Otevření (aktivace) kvantového pole aneb rozšířené vědomí.......60

8.1. Hladiny vědomí......................................................................61

8.1.1. Hladina Beta (14 a více Hz)............................................61

8.1.2.Hladina Alfa (8–13 Hz)....................................................62

8.1.3. Hladina Theta (4–7 Hz)...................................................62

8.1.4. Hladina Delta (0,5–3 Hz)................................................63

8.1.5. Alfa versus Beta..............................................................63

8.2. Cvičení k otevření kvantového pole (k vstupu do rozšířeného

stavu vědomí)...............................................................................64

8.3. Aktivní kvantové pole............................................................65

8.4. Tvorba zázraků v kvantovém poli...........................................66

9. Kvantová vlna.................................................................................69

9.1. Negativa a možná rizika práce s kvantovou vlnou.................69

9.1.1. Příčiny.............................................................................70

9.1.2. Vždy je třeba mít svolení................................................71

4

9.1.3. Při práci s vlnou pijte vodu.............................................71

9.1.4. Na co myslíš, to si tvoříš.................................................72

9.1.5. Jak je to tedy s energetickou ochranou.........................72

9.2. Vstup do kvantového pole osob, zvířat, věcí a situací...........73

9.3. Napojení přes srdce...............................................................74

9.4. Záměr a práce s ním...............................................................75

9.4.1. Způsoby vkládání záměru do kvantového pole..............76

9.4.1.1. Způsob č. 1.............................................................77

9.4.1.2. Způsob č. 2.............................................................77

9.4.1.3. Způsob č. 3.............................................................78

9.4.1.4. Způsob č. 4.............................................................78

9.4.1.5. Způsob č. 5.............................................................78

9.4.2. Práce se záměrem na dálku...........................................78

9.4.2.1. Způsob s využitím nahrazujícího předmětu...........79

9.4.2.2. Způsob využití vizualizace objektu.........................79

9.4.3. Vkládání záměru do vlastního kvantového pole............80

9.4.3.1. Způsob s využitím zástupného předmětu..............80

9.4.3.2. Způsob s využitím vizualizace.................................80

9.4.3.3. Způsob s využitím vizualizace sebe sama...............81

9.4.3.4. Způsob vkládání záměru přímo sám sobě..............81

9.4.4. Práce se zvířaty...............................................................81

9.4.4. Programování hmotných věcí a vody.............................82

10. Čtení z kvantového pole..............................................................84

10.1. Filtry.....................................................................................85

10.2. Zásady čtení z kvantového pole...........................................86

10.3. Postup při čtení informací z kvantového pole.....................87

10.4. Příklad čtení z kvantového pole...........................................88

11. Jak se dožít smrti?.......................................................................91

 

Ukázka dvou kapitol z e-knihy

 

1.1.3. A jak je to s reinkarnacemi?

Změny jednotlivých rolí ve vývoji samotného vědomí tzv. převtělování se nazývají též reinkarnace. Každý jich máme za sebou tisíce až desítky tisíc. Naše vědomí se kdysi odpoutalo od celku, ke kterému se zase po ukončení své poznávací cesty vrátí. Nejprve jsme si však každý vytyčil, že budeme sbírat informace s možností svobodné vůle, jak s nimi v počátku naložit.

Naše vědomí proto vstoupilo do těla, které je vždy jakousi hmotnou zápůjčkou a důkazem, že duše se nachází v hmotné realitě. Ano, nehmotná realita je naší přirozeností.

Před vstupem do samotného těla si každé vědomí připraví svůj scénář, podle kterého by zde mělo v základních bodech fungovat. V základních bodech je myšlena určitá osa života, ze které však může během svého působení uhnout. Například si konkrétní život prodloužit, či zkrátit.

Již na astrální úrovni dochází k jakési dohodě se všemi zúčastněnými tak, aby v následné inkarnaci proběhlo vše, co proběhnout má, respektive vše, co si dané vědomí vytyčilo. Do současnosti si řešíme tzv. karmické vazby, bloky či zátěže, které jsme si připravili, a proto je nezbytné, abychom procházeli tyto úlohy, neboť se též jedná o formu vývoje.

Mnoho z nás si prošlo karmický vztah. Inkarnovali jsme se do tohoto místa právě proto, abychom si prošli vztahem, kde vyřešíme staré „resty“ a vše uvedeme zpět do rovnováhy. Ale pozor! Neberme jako návrat k rovnováze pouze vše, co vypadá na první pohled šlechetně. Ale o tom si řekneme něco později.

1.1.3.1. Zrození, jméno i odchod si stanovujeme sami

Na jemnohmotné úrovni se odehrává jakoby nekonečno dialogů a konverzací, kdy se jednotlivá vědomí domluví na rolích, které si v příštím vtělení převezmou. V momentě, kdy sem přicházíme, již naši rodiče podvědomě vědí naše jméno, neboť jsme si je s nimi ještě na mentální úrovni dohodli. Naše jméno má velký význam při našem zrození a stejně tak i naše datum narození. Okamžikem, kdy vstoupíme do hmotného světa, se začne odvíjet připravený scénář, ale to poměrně brzy v hmotném těle zapomeneme, stejně jako karmické vazby a musíme se k nim postupně v průběhu života dopracovat.

Podstatné je, že naše vědomí opouští své tělo po určitém období, které si většinou samo vybralo. Někdy je k tomu nuceno neplánovaně, například pokud na hmotné úrovni je u bytosti neschopnost zvládnout své ego do té míry, že dojde k destrukci těla, například následkem alkoholismu, drog či tragické nehody, ale to není momentálně naším cílem rozboru.

Po opuštění těla pak dochází k jakémusi procitnutí, uvědomění situace a rekapitulace. Následně se na astrální úrovni zpracuje analýza uplynulé inkarnace a vědomí vytvoří další plán k postupu sbírání dalších zkušeností, což je nové zrození.

Následuje tvorba nového scénáře na základě analýzy všech ovlivňujících faktorů proběhnutého zrození. Dochází k jednotlivým propojením duší a obsazení rolí, které se budou realizovat po odstartování nového života.

Pak přichází jakési zotavení (taková zdravotní dovolená) a vědomí prochází svojí rekonvalescencí, kdy může využívat nekonečnosti celého Vesmíru a jeho možností. Po této fázi, která je u každého vědomí individuální, nastává návrat do hmotné reality.

Produkt zatím nikdo nehodnotil.
image