Jiří Lexa

“Není podstatné co máte za sebou, ale jakým způsobem vnímáte současnost,

neboť to je vaše vstupenka do budoucnosti.”

Jiří Lexa

Kdo jsem?

Jmenuji se Jiří Lexa. Jsem zakladatelem a tvůrcem Kvantové cesty a 1. kvantové veterinární kliniky v ČR. Narodil jsem se v roce 1972. Ačkoliv jsem od dětství vnímal, že je v našem životě “něco jinak”, nevěnoval jsem tomu velkou pozornost. Mé vlastní “zvláštní” prožitky mne postupně přivedly k zcela jinému vnímaní tohoto světa. V roce 2005 jsem složil stání zkoušku z psychologie, abych následně v praxi pochopil, že člověk je unikát a nelze jej zaškatulkovat, porovnávat s nikým dalším, ani jinak systémově zařazovat.

Již deset let inspiruji své okolí vlastním přístupem k životu. Využívám své léčitelské schopnosti a zároveň lidem ukazuji, jak si vědomě tvořit vlastní realitu, využívat kvantové pole a kvantovou vlnu, což je v současnosti nutností. Již dnes mám mnoho absolventů a žáků, kteří si oblíbili můj způsob vnímání světa jako nenásilnou, účinnou, poměrně rychlou a hlavně trvalou formu transformace.

A co dál?

Již od dětství jsem měl „zvláštní“ postřehy a zážitky. Nikdy mne však nenapadlo je s kýmkoliv konzultovat. Mnoho informací mi přicházelo jakoby “samovolně” do hlavy. Možná z toho důvodu jsem se začal zprvu věnovat léčitelství a práci s energií. Viděl jsem aury lidí, což mi zůstalo dodnes a později se u mne probudila schopnost číst člověka přes kvantové pole a objevovat příčiny jeho neduhů, což i učím cestou svých seminářů.

Nejdříve byl v těchto věcech poměrně samotářský, ale následně mne ovlivnila řada velkých osobností, jako např. S. Lazarev, V. Zeland či R. Bartlett. Za svého největšího učitele v duchovní oblasti považuji Tomáše Hrubce, který mne naučil vnímat svět mnohem otevřeněji a zároveň díky mnoha individuálním konzultacím mě prakticky provedl velkou škálou různých možností, jak měnit sám sebe a tím i své okolí.

Pro vás

Pomohu vám nalézt řešení vašich problémů a získat tak rovnováhu v oblasti zdraví, financí či vztahů, viz. ohlasy. Objevil jsem jednoduchou možnost čtení informací z kvantového pole a zároveň se věnuji práci se skrytými zraněními, která představuji  do hloubky účastníkům online seminářů. V současnosti pracuji na projektu, který se věnuje procesu stárnutí a jeho ovlivnění naší myslí.

Vedle činnosti lektorské, terapeutické  a konzultační jsem se začal též věnovat psaní elektronických knih, abych tak mohl předávat informace mezi široké vrstvy lidí u nás i v zahraničí.

417 Shares