Kontakty

Vaše realita připomíná debatu s WilsonemPohyb, pohyb a zase jen pohyb

Dnešní svět nás extrémně tlačí do neustálého pohybu. Jsme nuceni poslouchat to, co mnohdy ani poslouchat nechceme, musíme žít podle neustálých vzorců, které nám někdo určuje a vytratilo se nám ze života obyčejné lidství. Člověk totiž nepotřebuje s někým neustále soupeřit, srovnávat se nebo dobývat vrcholy všech možných oborů. Každá bytost má v sobě neskonalou touhu po klidu, který přináší skutečné uspokojení.

Ačkoliv se nějaký klid v současnosti moc nepropaguje, člověk byl stvořen právě k tomu, aby žil poklidný, vyrovnaný a ničím nerušený život. To, co se děje již po mnohá tisíciletí v našem životě je zcela odlišné od původních záměrů stvořitele, ale k tomu se ještě dostaneme. Každý jedinec by měl v první řadě zachovávat duševní klid a zdrženlivost vůči vnějším podnětům. Sáhněte si na srdce, kolikrát se musíte vyjádřit k různým životním situacím a kolikrát máte potřebu někomu sdělit svůj názor, ačkoliv to není nutné.

Kde došlo k chybě?

Lidé na místo toho, aby se drželi prapůvodního nastavení, které jim umožňuje neskonalé možnosti, se raději věnují neustálé konfrontaci s vnějším světem, který je ve skutečnosti pouhým výtvorem jejich vědomí. V tomto okamžiku došlo k chybě a jakémusi odklonu od původního nastavení člověka, kdy „někdo“ měl zájem zbavit lidské bytosti jejich tvůrčích schopností. Právě v tichu a klidu je síla naší tvorby. Proto je dnes všude okolo nás vzruchů a tahadel naší pozornosti. Dokud budete trávit svůj volný čas v hluku, neustálých debatách nebo dokonce hádkách, těžko budete tvořit něco, co chcete prožívat.

Současný svět se dá přirovnat obrazu z filmu Trosečník s Tomem Hanksem v hlavní roli. Vzpomeňte si, jak hlavní hrdina filmu si vytvořil společníka na pustém ostrově. Vytvořil si jakousi hlavu z volejbalového míče a namaloval jí vlastní krví obličej. Dokonce dal svému novému kamarádovi jméno Wilson. A co se dělo dál? Aby se nezbláznil, komunikoval s Wilsonem o všem možném a bral jej jako živého tvora. Vzpomínáte? A současný člověk se chová úplně stejně, i když nikoliv z důvodu, aby se nepomátnul, nýbrž z nevědomosti. Bere svoji okolní realitu jako skutečnou, i když jde o pouhou iluzi. Chová se k ní jako k opravdovému životu, ale nechápe, že všechno okolo něj je pouze zrcadlo jeho nitra.

Svět je iluze

To znamená, že člověk přistoupil na hru, že všechno ve svém okolí bere nesmírně vážně a vůbec si neuvědomuje, že právě on má tu jedinou moc změnit svůj život. Pochopte, že okolní svět si vytváříte sami a všechno okolo vás je pouhá iluze. Když se vám něco nelíbí, změňte to. Začněte konečně tvořit a buďte zodpovědní tvůrci. Jakmile tuto jednoduchou věc pochopíte, budete tvořit svoji realitu vědomě a přestanete vést nesmyslné, dlouhé a unavující debaty s Wilsonem.

Další články