Kontakty

Tato technika vám pomůže s dosahováním cílůV životě hledáme různé pomůcky na ulehčení naší cesty. Také jsem si vytvořil pomůcku, tedy spíše tři pomůcky, jichž se držím, na své cestě, zuby nehty. V okamžiku, když ctím jejich význam, všechno se mi daří a mám dveře úspěchu otevřeny. Jestliže se však od nich vzdálím, pocítím to v různých oblastech svého života.

Jde o tři písmena a kupodivu stejná: V + V + V. Co znamenají? Tato písmena charakterizují tři zásadní faktory našeho úspěchu ve všech oborech lidské činnosti i ve všech oblastech života. Jsou to „vize“, „víra“ a „vytrvalost“ nebo chcete-li „výdrž“.

A co je na nich tak zásadního? Vezměme to postupně. Takže první "V" neboli „vize“. Všechno v našem životě, do čeho se pustíme, by mělo mít jasný plán. Vize je konkrétní představa toho, co chceme dosáhnout. A je zcela jedno, zda jde o zdolání vysoké hory, maturitní zkoušky či o podnikatelský záměr. Jakmile nemáte jasnou vizi, šance na úspěch se snižuje.

Druhé "V" si můžete přeložit jako „víra“. Ať máte sebelepší představu o svém cíli, pokud v něj nevěříte, pokud nevěříte v sebe a své schopnosti, potom ani nemusíte s ničím začínat. Víra je zkrátka nezbytná! Je to jednoduše přesvědčení o správnosti vaší cesty. A jestli je cesta skutečně správná, to se dozvíte až na konci, ale věřit v ní prostě musíte, to je nezbytnost!

A třetí, neméně podstatné "V" je „vytrvalost“ neboli „výdrž“. Pokud znáte svůj cíl, věříte v něj i ve své kvality, ale nemáte v sobě vytrvalost, můžete si být jisti, že první dvě véčka vám ještě nemusí být nic platná. Je třeba vydržet s konkrétní činností, postojem, či nastavením do té doby, než dosáhnete svého vytouženého cíle, tedy dokud se vaše vize nenaplní.

Takže si to shrňme. Vize, jasný cíl či konkrétní představa musí být podložena vírou, tedy přesvědčením, že objekt vašeho zájmu je přesně ten, který chcete a pro nějž jste se rozhodli. Jestliže jsou vaše vize a víra podpořené bezmeznou vytrvalostí, potom je šance na úspěch víc než jistá.

Zamyslete se proto vždy, než se do něčeho zásadního pustíte, nad těmito třemi písmeny a v mnohém si ulehčíte život.

Přesně tuto tématiku, mimo jiné, jsem detailně rozpracoval ve své elektronické publikaci „Síla myšlenek a zvyků“.


Další články