Kontakty

Jak správně kvantovat?V dnešní době se stále více mluví o tvoření vlastní reality, o zákonu přitažlivosti nebo o využívání kvantové vlny a kvantového pole. Přestože na toto téma vzniklo již mnoho děl, napsána byla spousta článků a knih, natočena řada videí, stále má v této problematice hodně lidí nejasnosti. To mne inspirovalo k tomuto článku, v němž se pokusím nastínit, jak správně kvantovat. Jak si správně tvořit tu realitu, kterou chcete zažívat. My jsme totiž tvůrci naší reality a je zbytečné se vymlouvat na osud, rodinné dispozice, náhodné okolnosti, smůlu a další výmysly.

Z osobní zkušenosti z našich seminářů vím, jak spousta lidí s teoretickými znalostmi o kvantové fyzice a jejích zákonitostech neumí kvantování využívat v praxi. Mluvíme v této souvislosti o lidech vědomých a nevědomých. Koho označujeme jako nevědomého člověka? To je ten, kdo si neuvědomuje, že naši realitu tvoří naše mysl. Právě naše myšlenky mají obrovskou moc a je zásadní jim věnovat náležitou pozornost a usměrňovat je ve svůj prospěch. Je třeba s nimi denně pracovat, denně si je uvědomovat a jakoukoli negativní myšlenku nahradit myšlenkou pozitivní, či chcete-li prospěšnou.

Pokud budete vědomou bytostí, budete si svůj život ovlivňovat vědomým způsobem. A tady se dostáváme k práci s tzv. kvantovým polem. Co to je kvantové pole? Kvantové pole, to je vlastně prostor, který je všude okolo nás, ale zároveň i my jsme jeho součástí. Všechno v kvantovém poli je vyplněno tzv. částicemi světla. Částice světla bývají nazývány také fotony, bosony, kvarky, protony či dokonce ultrakvarky. Teorie je krásná věc, my bychom však měli přistoupit k praxi. Praxe spočívá v tom, že každý den tvoříme svoji realitu. Můžeme si vytvářet co chceme, můžeme si opravovat naše těla, můžeme si do života přitáhnout prosperitu, můžeme si přitáhnout do života ideálního partnera. Může to každý z nás, neboť tyto schopnosti máme všichni. Jen je v sobě objevit...

Máte problémy se zdravím? Je třeba do kvantového pole vysílat záměry o zdravém těle a informaci o bolesti či nemoci nahradit informací např. o zdravém koleně, zdravých zádech, srdci apod. Máte problém s partnerem? Nevysílejte do kvantového pole strach a nejistotu, ale přes jasný záměr si do svého života přitáhněte ideální partii. Máte problém s penězi? Vytvořte si s energií peněz kamarádský vztah a zbavte se pocitů nedostatku financí, depky z vysokých cen, inflace, zdražování apod. Jen si takovouto zkušenost přitahujete do svého života.

Stačí využít sílu záměru. A tím hlavním nosičem toho záměru je právě kvantová vlna. Kvantová vlna je vlastně neustálé proudění energie z našeho srdce, tedy spíše lehce přerušované proudění energie, protože jde o impulzy. Kvantová vlna přináší informaci do kvantového pole, tedy do toho prostoru tady okolo nás. Pokud ji pošlete přes srdce a nikoliv přes méně výkonný mozek, začne se záměr naplňovat. Zmíněné částice světla vyslanou informaci (energii, vlnu) přeberou a začnou tvořit. Tvorba může být okamžitá, ale i zdlouhavá. Záleží na tom, jak se záměry pracujete, jaké máte podmínky, zda je vysíláte s lehkostí nebo na ně tlačíte. Čím volnější je vám naplnění záměry, tím lepších dosáhnete výsledků. Proto je pro začátek vhodné začít s lehčími záměry, na nichž nijak zásadně nelpíme, dáváme jim lehkost a nemají pro nás velkou důležitost. Tak se naučíme postupně realizovat složitější a důležitější cíle, plány a vize.

Je třeba při práci s kvantovou vlnou mít otevřené kvantové pole. I na to jsem myslel a rád vás to naučím, protože otevřené kvantové pole, pokud chci vědomě tvořit, je vlastně nezbytnost. Jakmile si tento jednoduchý návyk osvojíte, budete si tvořit každý den s radostí a lehkostí.Už vás ani nenapadne pustit si do života třeba jen televizní zpravodajství, neboť vám bude jasné, že je antiproduktivní, pouštět si do srdce povědomí o katastrofách, tragédiích a nehodách, protože srdce s nimi podvědomě pracuje a vkládá tyto informace do kvantového pole. Tento typ reality si skutečně tvořit nechceme a čím více lidí bude tvořit pozitivní vnímání světa, tím lépe. 

Podstatné je, abyste vkládali do toho impulzu srdce řádný záměr. Věnujte se tomu každý den. každý den laďte své myšlenky. Uvažujete o sobě pozitivně? Vnímáte lidi ve svém okolí s radostí, nebo váš štvou? Chcete vysílat pocity plné flustrace, vzteku, nemocí a dalších negací, nebo si tvořit zdravé prostředí, v němž žijeme? Chcete mít zdravá záda, zdravé tělo, nebo se chcete zabývat nemocí? Když vás bolí hlava, vysíláte záměr o bolavé hlavě, nebo o zdravé hlavě? 

Kvantování je vlastně hra, a proto si hrajte a nedávejte tomu větší důležitost, než je třeba. Hrajte si se svou realitou. Všechno okolo vás může být přesně takové, jaké si představujete. Ale je třeba, abyste se tomu věnovali, abyste si s tím hráli, abyste tu realitu zas tak vážně nebrali, ale abyste věděli, co chcete. Je třeba mít neustále otevřené kvantové pole, pokud chcete pracovat s kvantovou vlnou a pokud chcete kvantovat.

Divíte se, jak je kvantování jednoduché? A já si právě myslím, že proto, že je to jednoduché, tak to mnoho lidí nedělá. Hodně lidí se tomu věnuje, hodně lidí si kvantuje svůj život, ale ještě jich tolik není, tak buďte i vy mezi nimi a začněte s tím pracovat. A rád vám s tím osobně pomůžu. Pokud vás toto téma zajímá a vrtají vám hlavou pojmy jako kvantování, kvantovka, matrix, Univerzum, zákon přitažlivost, vlastní tvorba reality, kvantové pole, vlna, fyzika apod., věnujte pozornost mému webu či YouTube kanálu, kde se touto problematikou neustále zabývám. Pro vážné zájemce jsem vytvořil online kurz Kvantový posun a pořádám pro ně webináře či semináře. Pakliže si ještě netvoříte vlastní realitu optimálním způsobem, rádi vás mezi námi přivítáme!


Další články