Kontakty

JAK SE VYROVNAT SE SOUČASNÝM TLAKEMČtení z kvantového pole

Otázka:

Jak se vyrovnat se současným tlakem, který je vyvíjen na lidi ve všech společenských oblastech?

Odpověď:

Tlak byl na lidstvo vyvíjen v posledních téměř 30 tisících let neustále. V tuto chvíli probíhá jakési uklidnění. Všechno se začíná uvolňovat, nicméně rostoucí vibrace na vás mohou působit nátlakově, ale uvědomte si, že je to pouze váš vlastní pohled. Kvantové pole je neměnné a Vesmír má hlavní prioritu udržení rovnováhy, neboť na ní je založen. Rovnováha byla porušena i ve vašem vývoji a v současné době se díky rovnovážným silám vracíte do svého prapůvodního nastavení, které bylo v souladu s Vesmírem a člověk byl na mnohem vyšší úrovni. Samozřejmě, že toto nastavení se odklánělo téměř 30 tisíc let, což znamená, že celý proces chvilku potrvá. Všimněte si, jak mnoho lidí opouští svoji pozemskou inkarnaci v okamžiku, když se jim daří nebo ve velice mladém věku. Pochopte, že mezi vámi jsou jedinci vědomí a nevědomí. Pokud je člověk vědomý, tvoří si svoji realitu srdcem a nikoliv přes své ego. Proto mnoho lidí odchází, neboť jejich duše vyhodnotí, že současný svět jim již nemá z hlediska vývoje co dát.

Uvědomte si, že člověk ve svém vývoji byl odkloněn a vy jste výsledkem toho odklonu. Proto vše přijímáte jako obrovský tlak. V kvantovém poli je soulad a pokud jej budete respektovat, tedy se mu podřídíte, přestanete cítit enormní tlak, ale budete vnímat pocit štěstí, radosti a harmonie. V tomto okamžiku vezměte v úvahu, že vaše těla jsou zdevastována a je třeba s nimi pracovat, abyste se posunuli do možností, které měl člověk před odklonem vaší mysli. Tehdy člověk uměl transformovat své tělo pouhými myšlenkami, což se opět vrátí, ale v první řadě je třeba, abyste každý přijmuli svoji vlastní míru odpovědnosti za sebe. Když pochopíte, že vaše zodpovědnost je unikátní, pak nebudete manipulovatelní. Nikdo vás nebude vydírat přes strach, ale budete schopni používat vědomě své vibrace k tvorbě vlastní reality.

Každé vaše slovo ovlivňuje vaše DNA

Možná víte, že ovlivňujete své DNA každým počinem, kterého se dopustíte. Víte však, že vším co uděláte, jak myslíte a co pociťujete, ovlivňujete i své potomky? To je další faktor, který téměř nikdo nebere v úvahu. Stejně tak vaši rodiče, dokud jsou v pozemské inkarnaci, ovlivňují vás. Právě z tohoto důvodu by měl každý člověk pracovat na tvorbě své reality. Povinností každého je žít v radosti, lásce a vděčnosti, protože tím ovlivní své potomstvo a předá mu ten nejlepší dar. Jestliže člověk má nezpracované negativní emoce (strach, nenávist, zloba, závist, vina, pocit oběti atd.), ovlivňuje tím svůj další život, ale i život svých potomků.

Jakmile si toto uvědomíte a začnete něco ve svém životě měnit, sníží se tlak, který pociťujete. Začněte proto každý od sebe. Nechtějte měnit okolí, ale přijměte tyto informace jako dar, který vám změní život. Jedině tak můžete návrat k původnímu nastavení vaší mysli urychlit.

Další články