Kontakty

Jak kvantovat v praxi?Kvantový svět (či chcete-li kvantum, kvantové pole) nám dává neskutečné možnosti. Díky kvantové fyzice je toto téma přístupné stále většímu počtu lidí, kteří chtějí mít vše podložené vědou a důkazy. I když někteří fyzikové berou kvantovou fyziku jako pseudovědu, tak zkrátka věda už začíná připouštět, že jsou všude kolem nás částice, které nevidíme. A nevidíme je dokonce ani na přístrojích. Jsou to částice světla, které můžeme nazývat fotony, bosony, kvarky, protony či ultra kvarky, což jsou ještě menší částice než kvarky. Přitom právě kvark byl donedávna nejmenší částice světla a zajímavé je, že ho ještě nikdo nikdy neviděl...

Bavíme-li se o kvantové fyzice, tak se bavíme čistě na teoretické rovině. Teď ale přijde to nejzajímavější. Když přijmete ty definice a různé poučky či informace z kvantové fyziky, tak zjistíte, že můžete ve svém životě dělat věci, které jste doposud "nemohli". Čím to je? Je to tím, že v kvantovém poli je možné všechno. Přitom ještě donedávna bylo nemyslitelné dávat nějaké nehmatatelné myšlenky na úroveň hmoty. To bylo něco pro mnohé absolutně nemyslitelné a nepředstavitelné, přestože mnozí autoři na toto téma vytvořily řadu knih (i sto let starých, třeba Napoleon Hill).

Ještě nedávno by málokdo přijal myšlenku, že naše energie ovlivňuje věci okolo nás. Například - jak se chovám ke svému autu nebo domu, tak tím ovlivňuji jejich životnost a strukturu.  Dnes více a více lidí věří tomu, že se tyto věci dají ovlivnit. Posunuli jsme se tak do vyšší sféry, než byla hmota. Posunuli jsme se do sféry energie. Ale to ještě není konec a kvantová fyzika se dostává ještě nad úroveň energie!

Dnes je jasně prokázáno, že například vaše srdce vysílá kvantovou vlnu a pomáhá vám tvořit realitu. Ačkoliv se to někdy může zdát složité, rozhodně to je velice jednoduché a hlavně, výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Záleží na vás, zda chcete jít pouze po povrchu kvantové tématiky, nebo jít více do hloubky a tvořit si svůj svět. Rád vám v tomto ohledu pomohu a nasměruji vás, aby váš život byl radostný a plný hojnosti. Pečlivě se tvorbě vlastní reality přes kvantové pole věnuji na svých seminářích nebo třeba v online videokurzu nazvaném příznačně Kvantový posun.


Další články