Zase ty peníze!

V posledních týdnech jsem pozoroval zajímavé úkazy, které mne evokovaly k tvorbě tohoto článku. Potkával jsem mnoho lidí a vstřebával jejich postoje k jednomu tématu, které v nás budí tolik rozporů. Již v minulosti jsem se jím zabýval ve svých pojednáních a dokonce jsem mu věnoval seminář. Je možné, že někteří lidé z mého okolí se v článku poznají bez toho, aniž bych je jmenoval. Je pro mne důležité, když už se rozhodnu pro tvorbu něčeho přínosného, aby byla nalezena živná půda a neházel jsem pouze hrách na stěnu.Čtěte více

O radosti

Hlavní zdroj energie našeho života

Možná se budu již opakovat. Rozhodl jsem se, že budu neustále připomínat náš hlavní zdroj energie – radost. Nejde o radost z obklopování nesmyslnými věcmi, nýbrž o vnitřní pocit plynoucí z pochopení sama sebe. Neustále hledáme štěstí, lásku, uznání, radost, či peníze způsobem, který nám nic z toho nemůže trvale přisunout. Jednoduše to tak nefunguje. Jediný, zpočátku náročný, ale účinný způsob je hledání sám v sobě.
Čtěte více

Duchovní, duchovnější, nejduchovnější

Duchovní člověk

Musím se smát, když někdo užívá termín duchovní, obzvláště ve spojení se slovem člověk. Občas mi někdo napíše, že je duchovní člověk. Prý se zajímá o duchovno více než jeho soused, partner, pes apod. „Chci být na práně, protože pak budu duchovnější člověk“ nebo „mi duchovní lidé jsme na tom lépe, než ti ostatní“. Když předešlé věty někdo vysloví nebo napíše, tak ve skutečnosti se musím smát.
Čtěte více

Zvedněme konečně hlavu

Již Oscar věděl…

Jedno z mých oblíbených hesel napsal Oscar Wilde…
„Všichni jsme ve stoce, ale někteří z nás se dívají na hvězdy.“
Ještě jednou: „Všichni jsme ve stoce, ale někteří z nás se dívají na hvězdy.“
A do třetice: „Všichni jsme ve stoce, ale někteří z nás se dívají na hvězdy.“

Nemám dostatek síly zvednout hlavu?

Zaujalo mne jedno slovo z tohoto souvětí…“někteří“…proč jen „někteří“ se díváme na hvězdy?
Čtěte více

Jiří Lexa

Můj příběh

Můj příběh se počíná datovat v roce 1972. Nechci zde vypisovat každý detail mého života, protože to není v tuto chvíli důležité. Pro vlastní představení jsem zvolil právě blog jen proto, že to pro mne byl nejrychlejší způsob a nemusel jsem nějak výrazně předělávat webové stránky. A navíc to skutečně není v souvislosti s mojí současnou činností důležité. Tak tedy začněme!

Studium a služba v armádě

Původně jsem vystudoval hudbu, která mne provázela zhruba od sedmi let.
Čtěte více

O svobodě

Na téma svoboda bylo již napsáno mnoho textu. Povšimněme si, jak o svobodě ve skutečnosti smýšlíme. Každý něco ve svém životě hledáme. Je jedno, jestli jsou to peníze, štěstí, radost nebo zdraví. Když se nad tím opravdu zamyslíme, tak je patrné, že každý hledáme svobodu, kterou instinktivně cítíme, jen nevíme kde. Obvykle ji hledáme všude a nedochází nám, že se nacházíme v místech, které bychom mohli nazvat „samá voda“.
Čtěte více

Úvaha svlečená do naha

v rámci mých seminářů a přednášek se mne lidé ptají, proč se děje v současném světě tolik negativních věcí. Pokusím se nastínit svůj názor, který nikomu nevnucuji. Pochopil jsem, že vše, co se kolem nás děje, není pouze nahodilé, ale řízené. Pokud si říkáte, že je to jasná věc, kterou každý ví a mocná skupina lidí, které není třeba jmenovat, vše naplánovala, tak se moc neradujte.
Čtěte více

Jak si uvědomit sebelásku

Máte pocit, že se celý život pouze rozdáváte a sami strádáte?

Nezoufejte, protože vždy je čas přehodnotit své zvyky a způsoby tak, abyste mohli něco ve svém životě změnit. Tím, že rozdáváte plnými hrstmi, ale ve skutečnosti vám nakonec nic nezbývá pro sebe si vlastně ukazujete, že se nemáte ve skutečnosti rádi. Aby mohl život ve Vesmíru fungovat, tak je třeba pochopit, že každá jeho částice je odkázána sama na sebe.
Čtěte více

Kdo křičí nekouše

Volání o pomoc

Pokud slyšíte někoho ve svém okolí křičet, neberte to jako útok na svoji osobu, ale volání o pomoc. Volání o pomoc z nedostatku sebelásky, z nepochopení skutečnosti, že pomoc můžeme mít teď okamžitě, ale očekáváme ji ze špatné strany.
Jediným, kdo nám může poskytnout láskyplnou náruč jsme pouze my sami. Dokud si tento detail neuvědomíme, budeme si vztahovat každou maličkost na svoji osobu, což nás neuvěřitelně energeticky vyčerpává.
Čtěte více

Jdi za štěstím

Každý člověk se snaží někam posunout. Jednomu to jde lehce, druhému pomalu a další jen lamentuje a žadoní, ale má pocit, že se mu nic nedaří. Proč se všichni někam snažíme dostat? Chybí nám snad něco v životě? Proč se nespokojíme s tím, co máme?
Mnoho podobných otázek si kladu poměrně často, protože v rámci mých konzultací procházíme s klienty tato témata. Člověk se ve svém vývoji naučil dosahovat cílů.… Čtěte více