Čtení z kvantového pole v rámci semináře – Tomáš Baťa

ČTENÍ Z KVANTOVÉHO POLE A ZVĚDOMOVÁNÍ PŘÍČIN – 10.9.2017 VE ZLÍNĚ

 

Jsem napojen v tuto chvíli na energii Tomáše Bati?

Ano.

Vzhledem k tomu, že jsme ve Vašem městě, ve Zlíně, tak bych Vám rád položil otázku, jak se díváte na současnou ekonomickou situaci?

Vítejte ve Zlíně. Bohužel má vize tohoto města byla trochu jiná, ale to už je historie. Současná ekonomická situace je velmi široký pojem. Jakou máte na mysli?

Jak se díváte na ekonomiku naší země, samozřejmě, kam ekonomika naší země bude spět?Čtěte více

Čtení z kvantového pole 25.6.2017 Praha

Mohu v tuto chvíli komunikovat s Abrahamem tak, jak komunikuje Ester Hicks?

Ester jsme si vybrali z určitých důvodů, ale můžeme to zkusit.

Co je pro naši skupinu v tuto chvíli nejdůležitější a co byste nám poradili?

V tuto chvíli každý řešíte své osobní záležitosti a je třeba si uvědomit, že dokud nebudete mít toto vyřešeno, nemůžete být přínosem celku. Tím, že každý pracujete na sobě, stáváte se mnohem přínosnějšími pro celek. V tuto chvíli je nutné pracovat na pochopení sami sebe, svých nedostatků, svých problémů, všeho, co vás trápí, uvědomit si, proč se Vám to v tuto chvíli děje, proč vás to trápí a tím dojde k uvědomění a vlastně rozplynutí tohoto problému a navýšení vašich vibrací a k posunu ve vašem vývoji.… Čtěte více

Zase ty peníze!

V posledních týdnech jsem pozoroval zajímavé úkazy, které mne evokovaly k tvorbě tohoto článku. Potkával jsem mnoho lidí a vstřebával jejich postoje k jednomu tématu, které v nás budí tolik rozporů. Již v minulosti jsem se jím zabýval ve svých pojednáních a dokonce jsem mu věnoval seminář. Je možné, že někteří lidé z mého okolí se v článku poznají bez toho, aniž bych je jmenoval, ale je pro mne důležité, když už se rozhodnu pro tvorbu něčeho přínosného, aby byla nalezena živná půda a neházel jsem pouze hrách na stěnu.Čtěte více

Čtení z kvantového pole první Májovou neděli 2017

Prosím o informaci k stavu našich vibrací

Dnešní uspěchaná doba zapomíná na mnoho krás, které skýtá náš život. Odklání nás především cestou materiálních požitků, jejichž dosáhnutím zjistíme, že se jedná o slepou kolej a hledáme dál. Málokdo si, bohužel, uvědomuje, že může žít skvělý život v hojnosti všeho, co jen chce, ale musel by se zkrátka pustit vzorců nasbíraných na své pouti.

Máme hodně očekávání a to je další chyba, které se dopouštíme, protože již neumíme být ve svém klidu. Neumíme se uvolnit, oprostit od vnější reality a naivně si myslíme, že to, co nám vadí hmatatelně na našem okolí, že to co vidíme a můžeme zkrátka dokázat, tak to musíme změnit.

Čtěte více

Čtení z kvantového pole – 9. dubna 2017 – Náchod

Prosím o odpověď na otázku – kolektivní vědomí na planetě Zemi od druhého kvartálu roku 2017…
Všichni víte, že již dvě desítky let procházíte právě na Zemi velmi složitým obdobím, tzv. transformací vědomí, která se navýšila v roce 2017 a nyní je transformace v plném proudu. Vše, co zaznamenáváte jako negativní události ve vašem okolí, či ve vašem světě, jsou plánované součásti této transformace, kdy dochází doslova k násilnému přechodu z duálních paradigmat do vzorců vesmírné jednoty, a z vaší strany to může vypadat opravdu velmi drasticky.
Čtěte více

Pondělní zamyšlení 27.2.2017

O uplynulém víkendu jsem v rámci svých seminářů několikrát zaslechl, že současný systém nás někam tlačí a bylo by nutno jej změnit, bojovat proti němu, či jiným způsobem nastolit nové pojetí společnosti. Moc jsem nad tím přemýšlel a přišel na logickou věc.
V minulosti, nyní, ale i v budoucnosti se budeme setkávat s jevem, kdy lidé neustále něco hledají. Někdo hledá lásku, jiný prosperitu, další například zdraví a to se opakuje po všechna pokolení. Když jdeme hlouběji za obzor tužeb a přání těchto lidí, tak si všimneme, že v každém případě jde o určitý stupeň návratu k vlastní identitě.
Čtěte více

Čtení z kvantového pole 12. února 2017 – Ježíš Nazaretský

Jsem v kontaktu s energií Ježíše Nazaretského?
Ano.
Mohu dostat odpověď, jak hodnotíte současnou dobu – začátek roku 2017 z hlediska duchovního vývoje naší západní civilizace?
Především je třeba si uvědomit, že termín „západní civilizace“ je velmi limitující, protože se jedná o vývoj lidstva na celé planetě, který je značně opožděn. Rokem 2017 se otevřely další energie, které ovlivňují tento vývoj a zároveň očišťují lidstvo od starých duálních programů, a proto na konci roku 2016 odešlo mnoho bytostí z této reality, protože by další setrvání v těchto nových energiích pro ně způsobovalo velké utrpení.
Čtěte více

O radosti

Možná se budu již opakovat, ale rozhodl jsem se, že budu lidem neustále připomínat, že naším hlavním zdrojem energie je radost. Ale nejde o radost z obklopování nesmyslnými věcmi, ale o vnitřní radost plynoucí z pochopení sama sebe. Neustále hledáme štěstí, lásku, uznání, radost, či peníze způsobem, který nám nic z toho nemůže trvale přisunout, protože tak to zkrátka nefunguje. Jediný účinný způsob je hledání sám v sobě, což je zpočátku velmi náročné, ale pochopíme-li unikátnost tohoto, již nás nic nezastaví.
Čtěte více

Čtení z kvantového pole 22.1.2017 – Olomouc – Andrej Babiš

Prosím o odpověď ohledně našeho ministra financí Babiše…
Proč je v současné době na politické scéně?
Z hlediska politického je současný ministr financí postava, která má za úkol vytvořit pevný ekonomický řád v České republice, ačkoliv se to obyvatelům nelíbí a v mnoha případech s ním nesouhlasí. Z hlediska duchovního rozvoje českých zemí je jeho pozice a role důležitá především jako ukázka jednoduchého zhroucení moci finančních prostředků, které Českou republiku v blízké budoucnosti čeká, což ale není nic zlého, neboť obyvatelstvo pochopí jako první v Evropě, že státní uspořádání duálního charakteru, jakým toto uspořádání je, je zcela na slepé koleji a v žádném případě není do budoucna funkční.
Čtěte více

Čtení z kvantového pole 29. prosince 2016

Co se děje v roce 2016 a jaký to má vztah k následujícímu roku 2017 a co se bude v roce 2017 dít?
Prosím o odpověď…
Rok 2017 bude velmi energeticky silným rokem, který jsme doposud ještě nezažili. Proto již vrcholí přípravy energie, která nás má přemostit do tohoto roku a z hlediska našeho posunu má toto období obrovský a nenahraditelný význam. Mnoho lidí ještě během těchto pár hodin do konce starého roku opustí svoji fyzickou schránku, neboť jejich vibrace jim nedovolí setrvat zde v následujícím roce podle vašeho kalendáře.
Čtěte více