Vše je velmi jednoduché

Osobně jsem přesvědčen, že vše funguje velmi jednoduše. Pokud po něčem toužíme, tak si vytvořme z naší touhy záměr a proměníme ji ve skutečnost. Snažíme-li se dosáhnout vytčeného cíle, který před námi doslova uniká, tak změňme taktiku a nechme jej plavat. Jestliže nám cokoliv v životě vadí, chybí, či se něčeho nedostává, hoďme to jednoduše za hlavu. Nic rozumnějšího s tím ani nelze udělat. Každý den si po probuzení říkejme afirmaci: „Dnes je o mne postaráno.“ Můžeme i poděkovat za nový krásný a příjemný den.Vždyť každé naše probuzení do nového jitra může být novou a excelentní příležitostí pro nový začátek.

Myslíte-li si, že máte v životě smůlu a někdo „tam nahoře“ si na vás zasedl, pokuste se to dnes změnit. Převezměte zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou. I to vám může velmi pomoct, neboť Vesmír, Universum, Svět, Bůh nebo dokonce Duch svatý neřeší, jestli žijete v radosti, bídě, vděčnosti, či hojnosti.

Okolní svět vám pouze nabízí možnost svobodné vůle, tedy rozhodnutí, jak se ve skutečnosti chcete mít. Necháte-li to nevědomě na pánu Bohu nebo někom jiném, tak musíte počítat, že se vlastně zbavujete možnosti seberealizace. Pouze v tu chvíli projevujete svobodnou vůli zbavit se vlastní zodpovědnosti. Jestliže se již dnes rozhodnete pro radost, krásu, hojnost a další ctnosti tohoto světa, váš pratvůrce vám pouze odpoví jako zrcadlo. Tedy, že bude realizovat vaše rozhodnutí v hmotné realitě.

I Ježíš může inspirovat

Ačkoliv jsem nikdy nebyl aktivní v náboženství, či podobných dispciplínách, tak mne velmi zajímají postoje Ježíše. On věděl naprosto přesně o čem je skutečný a vědomý život, ale jeho výroky byly mnohdy nepochopeny nebo zapomenuty. Proto zde uvádím dvě z jeho nekonečné řady mouder. Rozhodnete-li se pro hojnost na všech úrovních (jinak to ani nejde), Vesmír vám to splní. Rozhodnete-li si pro pouhé přežívání, splní vám to také, co si tedy vyberete?

Ježíš řekl: Tomu, kdo něco má ve své ruce, bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odebráno i to málo, co má. (Mk 4,25; Mt 13,12)Rozumíte? Stejně tak bychom měli být ve svých životech pouhými pozorovateli, nic neprožívat a především nebrat osobně. I zde mohu uvést:  Ježíš řekl: Staňte se neulpívajícími. (Buďte kolemjdoucími.) (1K 7,31)

Skrytá zranění – tichý společník

Během tvorby vlastní reality však narážíme na mnohá úskalí. Jsou to především naše skrytá zranění, která bývají mnohdy důvodem problémů v našich vlastních životech, ale i v partnerských a jiných mezilidských vztazích. Získáváme je od prenatálního období do zhruba 6 let našeho věku.

Ve většině případů nám je pomohou nastartovat právě ti nejbližší. Paradoxní je, že by náš vztah k nim nic takového ani nepředpokládal. Přesto jsme si je vybrali právě k tomu, abychom si mohli v nastávajícím našem životě tato zranění získat, prožít, zvědomit a v neposlední řadě vyléčit. Podstatné je, že skrytá (vnitřní) zranění má téměř 100% populace a každý jedinec s nimi nakládá přesně podle svého vývojového stádia.

Většínou dojde k rozpadu partnerských vztahů na základě skrytých zranění, aniž by si to hlavní aktéři vůbec uvědomili. Pokud by byli včas konfrontováni s touto problematikou a obě dvě strany se na své problémy dívaly právě z tohoto úhlu pohledu, mohlo by být zachráněno mnoho vztahů, které díky nevědomosti jsou odsouzeny k zániku.

Během své terapeutické činnosti v uplynulých letech jsem si uvědomil, jak je tato tématika citlivá, ale zároveň důležitá a snažím se ji infiltrovat mezi širokou skupinu lidí cestou svých seminářů a dalších aktivit.

Každý máme stejnou šanci

Zjistíme-li, že jsme nositeli toho, či onoho skrytého zranění, máme obrovskou možnost změnit od základů svůj dosavadní život. Ale navíc s pozitivním výsledkem. Veškeré techniky, metody, či zásahy třetích stran jsou zde bezpředmětné a pomůže pouze naše vlastní uvědomění, přijetí a vyléčení. Způsob takového léčení je hodně individuální, ale není nemožný. Každý máme stejnou šanci, protože svobodnou vůli máme též všichni a je opět pouze na našem rozhodnutí, jak ji využijeme.

V minulosti fungovaly postupy, kdy jsme mohli s naším trápením navštívit terapeuta a někdy nám bylo pomoženo. V současnosti je situace složitější, ale zároveň jednodušší. Tak, a teď si vyberte :-). Jednak jsme se rozhodli do tohoto období inkarnovat dobrovolně, ale vzali jsme na sebe zodpovědnost, že s navyšováním vibračního pole budeme muset mnoho věcí pochopit sami, bez intervence dalších osob. Tím totiž splníme to, co jsme si přišli vyzkoušet.

Ti, kteří se rozhodli neinkarnovat do tohoto období, to mají jednodušší

Každá bytost si přišla vyzkoušet navyšování vibrací svého vědomí přes hmotné tělo, což není zrovna jednoduchá záležitost. Ti, kteří nevyužili tuto možnost nebo se sem z jakýchkoliv důvodů nedostali (prý tu byl doslova inkarnační boom), to mají jednoduché, protože se již narodí s navýšenými vibracemi svého vědomí. Pro nás, kteří tu jsme užíváme si tento proces je doslova poctou, že se na nás dostalo a také to zřejmě patří k naší vývojové etapě.

Z tohoto důvodu se snažím přijímat všechny události, které mi vstupují do života, s vděčností a pokorou. Jednak mi nic jiného ani nezbývá, ale hlavním důvodem je, že přijetím čehokoliv jako zkušenosti s vděčností, mi otevírá hladký průběh dalšího osobního vývoje. Jako případ mohu uvést příklad s domečkem.

Nechme vše na Vesmíru – ví, co má pro nás udělat

Vloni jsem se rozhodl přerušit svoji seminární a terapeutickou činnost, které mne moc bavily, ale zdálo se mi, že dělám něco špatně. Chodily mi různé informace, že bych měl ve své profesní činnosti určité věci změnit, protože mne kurzy a terapie začaly obrovsky zbavovat životní energie. Dokonce se mi stávalo, že po jednodenním semináři mne moje partnerka nemohla dostat z postele i pět dnů. Myslel jsem si, že se jednoho dne zkrátka neprobudím a bude všemu konec – až tak mi bylo špatně.

Rozhodl jsem se proto ukončit své semináře a terapie. Původně jsem myslel, že jde o konečné rozhodnutí, ale jistě znáte ten pocit, že vás něco moc baví, dělá vám to radost, ale neustále cítíte jakýsi zádrhel bránící vám v provozování té, či oné činnosti. Chtěl jsem zkrátka nalézt příčinu. Přestal jsem proto přednášet a uzavřel se téměř na 9 měsíců sám do sebe. Ano, občas jsem komunikoval s lidmi, ale nebylo to tak intenzívní, jako v minulosti.

U sebe sama vše začíná

Během mých meditací, procházek přírodou a neustálého vyklidňování mysli jsem si uvědomil, že svým klientům doslova předávám svoji energii, kteří si jí mnohdy ani neváží a pokud chci pokračovat v seminářích, musím především něco změnit u sebe. K určité změně mého myšlení došlo před vánocemi 2017, kdy jsem se rozhodl, že chci opět přednášet, ale nevěděl jsem, kdy začnu. Na konci ledna 2018 se mi přihodila věc, která mne doslova donutila k změně. Zastavil se mi dosavadní a velmi slušný pasívní příjem. I zde jsem pochopil, že Vesmír občas udělá věc, která je nám nepříjemná, abychom si vlastně mohli dovolit ty příjemné věci, které nás baví a posouvají vpřed.

Nemohl jsem již platit poměrně drahý nájem. Navíc jsem jeden měsíc v ČR a jeden na Slovensku, ale nájem platím stále. Opustili jsme tedy náš krásný pronajatý byt. Jediné, co jsem si neustále uvědomoval, bylo to, že musím myslet stejně jako doposud a celá situace se opět v dobré obrátí. Nedělal jsem si tedy starosti s naším dalším českým bydlením a řešení se dostavilo poměrně brzy.

Přišlo v okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že v ČR díky rozvodu nic nevlastním. Neměl jsem si tedy ani kde nechat uloženy své věci. Byl to dost nepříjemný pocit, který mne nutil myslet, že jsem vlastně bezdomovec ve vlastní zemi. I zde jsem se však rozhodl nepolevit, protože díky své milované partnerce bych mohl změnit bydliště o cca 650 km východně. Chtěl jsem však zůstat blízko svým dvěma synům. Vyřknul jsem tedy památečnou větu: „Kdybych si měl aspoň kde uložit své věci!“

Vesmír našel řešení

Ještě téhož večera mi moje partnerka oznámila, že se pouze zmínila jedné naší známé, v jaké jsme situaci. Bylo nám nabídnuto, abychom využili jejich nově zakoupený staronový zahradní domeček. Dnes v něm již bydlíme a cítíme se tam velmi dobře. Navíc nám naši hostitelé nabídli, že nám pomohou domek rozšířit, abychom se v něm cítili ještě lépe. Ihned po této události se nám opět zlepšila finanční situace. Nejkrásnější na tom však je, že se nám již nechce stěhovat pryč a majitelé jsou moc rádi, že s nimi žijeme na jedné zahradě. A takových „zázraků“ dnes zažíváme několik denně. Mnoho lidí by to označilo za obyčejnou náhodu. Osobně jsem však přesvědčen, že si každou takovou situaci vytváříme sami.  Jestliže dobře „objednáváme“, tak Vesmír vždy najde to ideální řešení.

Nejde o nic složitého a nejtěžší na tom všem je jakési přehození výhybky na neznámou kolej. Na kolej přijetí změn a nových vzorců myšlení do našeho života. Jestliže to zvládneme, tak se nám otevírá úžasná kapitola našeho života, kterou si navíc píšeme sami a nepotřebujeme intervenci nikoho dalšího, což stojí alespoň za úvahu.

 

.

2 komentáře k “Vše je velmi jednoduché

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *