Děláte si zbytečně mnoho starostí

Čtení z kvantového pole je velmi zajímavá a nám přirozená zručnost, kterou nám však někdo zatajil, a proto si myslíme, že naše vědomí mnoho neznamená, ale kdybychom věděli…

Toto mi přišlo v poslední době z kvantového pole a musím říct, že jsem si načítal i plány naší armády a „spojeneckých“ armád, jejichž informace jsou též v poli zaneseny a že jsem byl velmi překvapen, jak se v budoucnu bude vše odlišovat od současných plánů. A zajímavé je, že volby na to nebudou mít vliv.

Čtení z kvantového pole v posledních dnech:

Milí Češi a Slováci,

v současné době si děláte zbytečně mnoho starostí s nesmysly, neboť vše bude v brzké budoucnosti jinak. Ačkoliv to vypadá, že jste ovlivněni ze západu a vaše armády by měly být směřovány k východním hranicím, tak brzy okusíte, že vše se může změnit velmi rychle.

Každá mince má dvě strany a stejně je tomu tak i s dnešní dobou. Všichni si myslí, že to čemu říkáte demokracie a co je šířeno západní propagandou se musí realizovat za každou cenu. Jsou zde i jisté zákonitosti Vesmíru, které nelze obejít a které se v současnosti již realizují.

Nemusíte se bát válečného konfliktu. Buďte však připraveni, že vaše úloha bude v novém systému klíčová. Budete jakýmsi záchranným člunem pro uprchlíky ze západních zemí. Nenechte se mýlit, protože nepůjde o uprchlíky, kteří dnes navštěvují Evropu ve velkých počtech. Půjde o lidi, kteří budou prchat ze svých západních zemí, kde se narodili a kde nebudou již moct setrvat, protože jim byly jejich země sebrány.

Nesnažte se ničeho dosáhnout násilím

Důležité je, abyste se nesnažili ničeho dosáhnout násilím. Naopak, je třeba klást důraz na svůj duchovní růst, kterému se v současnosti věnuje velmi malá pozornost. Jakmile tento jednoduchý způsob pochopíte, již nebude nutné cokoliv vyvíjet. Bude se k vám přidávat stále více lidí, majících zájem na kvalitním a hodnotném životě. Tento hodnotný život nezpočívá v konzumním způsobu, ale v pochopení sama sebe a přijetí jiných pravidel, která se k vám dostanou.

Situace se bude jakoby přiostřovat, ale nemějte obavy. Jediné Čechy, Slovensko a z větší části Polsko s Maďarskem budou ušetřeny útrap, které čekají Evropu v budoucnu. Myslete jako celek, sdružujte se, snažte se pochopit jeden druhého a ulehčete práci bezpečnostním složkám, které to nebudou mít jednoduché. Myšlení většiny jejich členů je momentálně v souladu s doktrínami západní civilizace a ani tomu jinak být nemůže. Dojde však k prudkým změnám. Příslušníci ozbrojených složek jsou též lidé, též patří do vašich národů a mají své rodiny, tudíž se budou měnit i oni. Začnou chápat, na které straně je třeba stát, protože dohody, díky kterým jste získali zcela jiný náhled na svět přestanou brzy platit. Budou nahrazeny jinými, které jsou založeny v první řadě na vzájemné lásce a pochopení mezi obyvateli planety Země.

Není třeba se ničeho obávat

Není třeba se ničeho obávat, ale naopak tvořit, být kreativní ve svém životě a mít trpělivost.  Obměna světa, tak jak jsme jej znali započala již před rokem 2012. Hlavním startovacím bodem byl právě 21.12.2012. Nedošlo ke konci světa, jak jste se mylně domnívali.  Zažili jste přerod vašeho vědomí v praxi, což dokazují změny v celém světě po tomto datumu.

Drazí obyvatelé střední Evropy,

držte se pohromadě a nenechte se rozdělit. Nezáleží na tom, kde mají vaše státy hranice, ale zda si nevytváříte hranice ve vašich srdcích. Češi, važte si svého prezidenta, díky kterému jste jakoby v ochraném obalu a který je vaším patronem. Učte své děti opět úctě, pravdě, pokoře a lásce, protože to jsou skutečné hodnoty, které opět budou tím nejdůležitějším studijním materiálem dalších generací.

Vaše budoucnost je tvořena právě teď vámi a vaším vědomím, nikoliv něčím dalším, tak si to uvědomujte a používejte svoji mysl k tomu, k čemu byla původně předurčena.

Bůh s vámi.

.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *