Zase ty peníze!

V posledních týdnech jsem pozoroval zajímavé úkazy, které mne evokovaly k tvorbě tohoto článku. Potkával jsem mnoho lidí a vstřebával jejich postoje k jednomu tématu, které v nás budí tolik rozporů. Již v minulosti jsem se jím zabýval ve svých pojednáních a dokonce jsem mu věnoval seminář. Je možné, že někteří lidé z mého okolí se v článku poznají bez toho, aniž bych je jmenoval. Je pro mne důležité, když už se rozhodnu pro tvorbu něčeho přínosného, aby byla nalezena živná půda a neházel jsem pouze hrách na stěnu.


Neutrální energie

Ano, jedná se samozřejmě, zase a znovu o peníze. Energie peněz je naprosto neutrální energií do okamžiku, než jí začneme, svým vlastním způsobem, ovlivňovat. Jistě, my ji ovlivňujeme díky svým vzorcům, které máme zakotveny v mysli. Je zcela jedno, kde jsme tyto programy „nakoupili“, ale již tak jedno není, jak nám, a mnohdy i fatálně, ovlivňují život.

Těch vzorců je požehnaně, ale pro lepší představu si některé můžeme prakticky představit. Někteří lidé jsou velmi šikovní manuálně, jiní zase intelektuálně, ale i přes své přednosti se jim v životě peníze nedostávají. Hovořím o lidech, kteří mají s penězi problém a je mi jasné, že jsou i šikovní lidé, kteří peníze vůbec nemusí řešit a těch se v podstatě tento článek netýká.


Samé jedničky nechrání před nedostatkem

Proč se stává, že vystudujeme školu na samé jedničky, vyučíme se na výtečnou a v praxi následně přežíváme z měsíce na měsíc? Někdy máme i pocit, že je to jakýsi osud, který nám nepřeje materiální hojnost. Proč nás to ve školách neučili? Není to v našem životě důležité?

Spoustu lidí bez peněz si myslí, že by jim měli ti, kteří mají dostatek, dát ze svého. I s tímto vzorcem jsem se setkal ve svém životě. A paradoxně, když jsem ještě nechápal pravou podstatu, byl jsem na té chudší straně a následně mne překvapilo, že po mně někdo chce peníze, jen z titulu, že je prostě mám.   Všechno je úžasné učení obou dvou stran a je velmi příjemné, když člověk dojde k poznání, že všechno je malinko jinak, než si doposud myslel.


Hojnost si blokujeme sami

Většina lidí je zabředlá do svých vlastních programů tak, že potlačuje jakoukoliv svoji kreativitu a představivost. Nedůvěřujeme sami sobě a potlačujeme schopnosti, které nám jsou vlastní, což nám zatím nikdo ještě nevysvětlil. Hojnost si nevědomky blokujeme a žijeme v bludech, kterými nás svět zásobuje každým dnem na místo toho, abychom realizovali sami sebe.

Během svých terapií mi došlo, že vlastně všichni pracujeme pouze s energií. Ano, přesně tak! Máme své navyklé programy, které energeticky ovlivňují tvorbu naší reality a funguje to následovně: Prostor kolem nás se jeví, jako průhledný vzduch, že? Ale to je hluboký omyl, protože ten prostor je plný nekonečného množství všech možných částic světla, jako například fotonů, bosonů, kvarků, či neutronů. Krásné je, že jsou to neviditelné částice.  Mnohem krásnější je, že energeticky reagují na každou naši myšlenku.

Kde jsme, tam jsme se dostali sami díky své mysli

Pokud na něco myslíme, tak mají tyto částice tendenci tvořit vše, co jim v naší myšlence nebo ještě lépe emoci pošleme. Jak to děláme? Jednoduše! Stačí, abychom mysleli na cokoliv a už dochází k zhmotňování. Přidáme-li do našeho přemýšlení ještě emoce, tak okolní svět reaguje podstatně rychleji, neboť srdce, jako rezonátor je cca 5000x silnější, než mozek. A tímto způsobem si tvoříme vlastně celý náš život. Zajímavé je, že nás to nikdo ve škole neučil.

Tam, kde se nacházíme dnes, jsme se dostali díky vlastní mysli. Jestliže máme nedostatek, pouze naše mysl pracovala ve vzorcích nedostatku a co jsme mohli jiného vyzařovat? Pro mnoho lidí to zní hloupě, ale je to skutečně tak. Máme-li tendenci závidět druhým, tak si nemůžeme nikdy přitáhnout to, po čem opravdu toužíme. Srovnáváme-li se s ostatními lidmi, tak opět nemůžeme realizovat svá přání, protože dáváme energii druhým lidem namísto sebe. Otočme tyto programy například tak, že začneme ode dneška upřímně přát všem lidem jen to nejlepší v jejich životě. Mějme radost z toho, že se druhým daří a jsou šťastní.  

Zásilková služba

Vesmír v tomto případě pracuje podobně jako zásilková služba, takže není podstatné kdo jsme, kým jsme, odkud pocházíme, ale především, jak myslíme. Jak umíme tvořit „objednávky“ a právě tomuto tématu se chci věnovat v rámci více mých příspěvků, protože se domnívám, že to je alfa a omega naší hojnosti.

Na počátku je nutné postupně eliminovat programy a návyky vůči penězům, které v nás zanechala výchova a celkový proces naší socializace. A jak to udělat, že? Napišme si vše špatné, co si o penězích myslíme, napišme si vše negativní, co jsme kdy o nich slyšeli a věnujme tomu hodiny, dny a bude-li třeba i týdny. Napišme vše, co je špatné a použijme svoji fantazii, čím mohou peníze škodit.  Až bude seznam plný a nebude již nic negativního, co vás, ani při dlouhém uvažování, nenapadne, tak si udělejte starý rituál, který vám možná změní život.

Rituál pomůže

Papír vložte do plechové misky a zapalte jej. Můžete k němu vložit šalvěj bílou a zapálit ji tak, aby nehořela, ale pouze dýmala. Až papír shoří a přesvědčíte se, že okolo nemůže nic vzplanout, tak si zavřete oči a v mysli si představte loď, jak odjíždí od břehu a odváží od vás tyto staré vzorce myšlení. Představte si to co nejživěji. Představujte si, jak se loď ztrácí na horizontu a mizí do neznáma.

Když už jste v meditačním stavu, tak si představte, že se na obzoru objevuje další loď a ta vám přiváží nové vzorce a programy myšlení ve vztahu k penězům. Jedná se pouze o vzorce, které jste si objednali a jež chcete, aby byly součástí vašeho života. Na nic nečekejte a na předem připravený papír si začněte psát vše pozitivní, co vás ve vztahu k penězům napadne. Samozřejmě vše, co se týče peněz i vás, takže můžete využít svoji fantazii, která je nekonečná. A opět tomu věnujte hodiny, dny i delší dobu, bude-li třeba. Nic neuspěchejte, všechno má svůj čas.

Co chceme, to dostaneme

Jestliže chodíte do práce, která vás nebaví a každý den se vám tam ráno nechce, ale žijete v představě „no, něco přece dělat musím, abych se uživil“, tak zapomeňte na posun k lepšímu. Vždyť vy opět dostáváte jen to, co sami chcete. Děláte něco, abyste se uživil. Občas si někteří lidé říkají: „Snad nějak přežiju“. A opravdu, nějak vždy přežijí, jejich život je plný obav a starostí s přežitím.

Někdo zase má tendenci peníze nechtít, protože jsou podle něj zlo. Dokonce mi jeden klient svěřil, že byl u nějakého léčitele a on mu říkal, že si od něj nemůže vzít peníze, protože jsou nečisté, ale ať mu je nechá na stole, že za hodinu už budou čisté nebo ať mu koupí jako dar auto, to že je čisté. Zde bych spíš uvažoval nad čistotou úmyslů daného léčitele.

Jak se ohodnotíme sami, tak nás ohodnotí ostatní!

Prosím vás, nebojte si říct o peníze za svoji odvedenou práci. Mnoho lidí, kteří pracují s energiemi a jemnohmotným světem mají otevřeno něco, co na ostatní lidi teprve čeká. Neznamená to, že by byli něčím výjimeční, ale zkrátka se jim jejich schopnost otevřela úměrně jejich vývoji. A pak přichází zkoušky, protože z okolí od dětství slyší, že lidé, kteří pomáhají ostatním by si měli vážit svého daru a nebrat za své služby peníze, což je opět holý nesmysl.

Zkuste jít k právníkovi, zubařovi, zedníkovi, či automechanikovi a řekněte jim, že jejich talent na tu, či onu činnost je vlastně dar, a že by vám měli dát svoji službu zdarma. Je to hloupost, že? A takovéto hlouposti se mnozí dopouštějí na sobě. Pak se stane, že člověk, který pracuje s jemnohmotným světem, je opravdu dobrý ve svém oboru a váží si svého daru, si nedokáže říct o platbu za vlastní odvedenou práci.

Stanovte si taxu za svůj čas!

U tohoto případu ještě zůstaňme a pojďme dál. Představme si, že jako člověk pracující s jemnohmotným světem pracujeme s člověkem, který má rakovinu. Věnujeme mu čas, energii a snažíme se jej navést na cestu uzdravení. Nemá snad za to požadovat takový člověk zaplaceno? Vždyť pracuje s člověkem, který si vědomě, či nevědomě přivodil rakovinu. Způsobil si to tedy vlastním přičiněním, vlastním myšlením a proč by si tedy člověk, který mu chce pomoct nemohl vzít odměnu, za svůj čas a vynaloženou energii? A právě zde má mnoho lidí, kteří se zaobírají alternativní medicínou, problém.

Doporučuji tedy, stanovte si svoji taxu za svůj čas. Náš čas je, zatím ještě, omezený. A do doby, než ovládneme své buňky natolik, abychom žili dlouho, jak chceme, bychom si měli nechat vyrovnat tuto veličinu energií, která nám náleží, což je v tuto chvíli energie peněz. Řekněme si svoji taxu za svůj čas a můžeme dále žít v tom, že naše dary nemusíme prodávat za peníze. Čas, to je již jiná měna. Představte si, kolik inzerátů by bylo například ve znění: „Koupím sto let času navíc a dám za ně všechen svůj majetek.“ Najednou bychom pochopili, že energie peněz je pouze energie, kterou potřebujeme k přežití v tomto systému, ale zcela se mění její postavení.

Příběh jedné podnikatelky

Ale vraťme se k sebehodnocení. Nedávno mi psala kamarádka a doufám, že se pozná v mém článku. Má krásnou firmu, která ji živí, ale ve své podstatě přežívá díky svému nastavení. Bojí se totiž určit svoji vlastní cenu. Dostala zakázku a tázala se mě, kolik si za ní má účtovat. Moje odpověď byla v duchu, že pouze ona si musí stanovit svoji hodnotu a záleží pouze na ní, kolik si řekne.

V tendenci, abychom dostali zakázku, máme mnohdy snahu jít pod cenu, což je velmi špatné na té energetické úrovni. Lidé podvědomě cítí, že si obchodník není jistý svojí cenou. Podvědomě začnou vnímat, že jak jim tu práci asi vykoná podnikatel, neznající svoji cenu nebo podnikatel, který pochybuje sám o sobě.

Pokud by si má kamarádka stanovila jasnou a konkrétní cenu za svoji práci za hodinu svého času,  tak by měla daleko méně problémů s uživením. Někteří klienti – spekulanti by odešli pryč, ale co je důležité, přišli by noví zákazníci. I kdyby si nastavila cenu vyšší na určité služby, které nabízí, mohla by mít odliv dosavadních klientů, ale zároveň příliv nových, kteří by přinesli novou energii. Navíc by se pochlubili u svých známých, že využili právě tuto sebevědomou obchodnici. Chápeme se?

Važte si sami sebe!

A stejně je to i v jiných profesích. Je důležité znát svoji cenu i hodnotu, která se v první řadě nedá měřit penězi. Přijměme sami sebe, jako exkluzívní výtvor Vesmíru, který si zaslouží tu největší hojnost ze všech směrů. Dívejme se na sebe z pohledu rodiče na své milované dítě. Hýčkejme se, rozmazlujme se, ale hlavně si sami sebe važme. Pokud nám to pomůže, můžeme si napsat svůj životopis. Ale ne tak, jak jsme si ho psali do první práce, ale tak, jako bychom z něj chtěli vydat ten nejskvostnější román. To nám pomůže v sebeúctě a lásce sami k sobě. Můžeme napsat frašku, horor, komedii, romantiku, ale také bestseller, který nás vezme za srdce.

Jakmile si totiž budeme sami sebe vážit, uvědomíme si co chceme a budeme s tím náležitě pracovat, dostaneme od života nebo chceme-li od Vesmíru vše, po čem toužíme. Ale i to má své zákonitosti a zásady, které musíme dodržovat. Neznalost Vesmírných zákonů nikoho neomlouvá a každý si přebírá vše, co si vytvoří.

S čím se smíříme, to máme

Jen na nás záleží, zda se spokojíme s pouhým přežíváním v chudobě, či se rozhodneme udělat krok vpřed a začneme měnit své myšlení od základů, čímž si vybudujeme život plný radosti a hojnosti po celý zbytek našeho bytí.

Nedávno mi jedna klientka tvrdila, že metodu, kterou propaguji, používá a přesto jí to nefunguje, protože doposud nevyhrála hlavní cenu ve Sportce, po které tak touží. Musel jsem se opravdu smát, protože my se zaměříme na jeden zdroj, na kterém zkoušíme, zda nějaká „metoda“ funguje, či nikoliv. Tak takto se opět nemusíme dočkat kladného výsledku.

Nikoliv metoda, ale styl života

Vše, o čem, v rámci svých aktivit, hovořím, není žádná metoda, technika, či vědecké pojednání. Hovořím o způsobu a stylu života. Rozhodnu-li se něco využívat v rámci svého života k jeho zlepšení, tak se to stává součástí celku a nikoliv metoda, do které si odskočím, když mám zrovna náladu. Z mého pohledu je třeba měnit myšlení, čímž se začnou měnit návyky a následně způsob života, chceme-li životní styl.

A teď k té Sportce! Paní se vedle svého důchodu soustřeďuje na výhru ve sportce, ale neuvědomuje si, že to je jeden zdroj z nekonečné řady možností a zdrojů hojnosti v našem životě. Pokud si myslíme, že jinou možnost nemáme, tak nezbývá, než popřát upřímnou soustrast a nechat dotyčného dožít, pokud nechce něco změnit. V opačném případě si uvědomme, že se můžeme otevřít všem obvyklým i neobvyklým zdrojům hojnosti přísunu energie peněz do našeho života a nebudeme se stačit divit, jaké otáčky se roztočí okolo nás.

Nehledejme, ale vizualizujme

Nehledejme vlastním rozumem možnosti, kde se dají vydělat peníze, ale tvořme si vlastní realitu přes vizualizační cvičení, kterou promítneme do emocí přes naše srdce. V praxi to znamená, abychom neztráceli čas hledáním příležitosti, jak vydělat peníze, ale věnovali se vizualizaci našich tužeb, kdy už jsou splněny. Můžeme si představit nové auto, značku, všechny detaily a sebe, jak v něm sedíme a užíváme si tu nádhernou jízdu. Nikdy nedávejme do požadavků Vesmíru slovo „chci“ nebo „chtěl bych“, ale používejme přítomný čas „mám“, „dělám“ nebo „jsem“, protože Kvantové pole nám vrátí přesně to, čím rezonujeme. Tak už se konečně rozhodněme a začněme něco dělat!

Takže, abychom si vše shrnuli!

Na počátku se zbavme starých vzorců myšlení a přijměme postupně nové. Začněme vizualizovat a formovat představy směrem k našim tužbám a přáním. Začněme si sami sebe vážit a tím automaticky zvýšíme svoji hodnotu ve vlastních očích, v očích druhých lidí, ale především budeme od Universa dostávat výsledek naší rezonance a k tomu není co dodat. A ještě vám mohu poradit na závěr příspěvku takovou pomůcku. Vždy když budete na cokoliv myslet, tak si uvědomte, jestli to opravdu chcete ve svém životě zažívat. Budete-li myslet, že něco chcete, tak budete vždy zažívat jen to chtění, ale dosaďte si sloveso mít, být, dělat a dovolit si, tak zjistíte, že mají zcela jiný náboj. Myslete opravdu jen na to, co chcete, protože všechno, čemu v našem životě věnujeme naši pozornost má tendenci nabírat na intenzitě.

Přeji všem mnoho úspěchů v jejich vývoji a ať se nám všem daří přesně tak, jak chceme!

V hluboké úctě Jirka Lexa

.

Komentář k článku “Zase ty peníze!

  1. Ahoj všem,
    jen chci doplnit to k tomu času. Mrknětě se na úžasný film „Vyměřený čas“ a možná v něm naleznete odpovědi. Hezké dny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *