Čtení z kvantového pole – 9. dubna 2017 – Náchod

Prosím o odpověď na otázku – kolektivní vědomí na planetě Zemi od druhého kvartálu roku 2017…
Všichni víte, že již dvě desítky let procházíte právě na Zemi velmi složitým obdobím, tzv. transformací vědomí, která se navýšila v roce 2017 a nyní je transformace v plném proudu. Vše, co zaznamenáváte jako negativní události ve vašem okolí, či ve vašem světě, jsou plánované součásti této transformace, kdy dochází doslova k násilnému přechodu z duálních paradigmat do vzorců vesmírné jednoty, a z vaší strany to může vypadat opravdu velmi drasticky.
Vaše vědomí se momentálně nachází ve stavu, kdy je třeba co nejvíce uvědomělých a otevřených lidí, kteří budou součástí vytvoření nerovnováhy vědomí směrem k vesmírné jednotě tak, aby tato nerovnováha byla vyrovnána.
Jisté duální skupiny, které není třeba jmenovat, se pokouší velmi drastickou formou o zachování tohoto systému, což však již dnes není možné, neboť proces už začal. Není se třeba ničeho obávat, není třeba myslet na špatné věci, protože se Vám jakožto bytostem nemůže stát nic jiného, než že projdete transformací svého vědomí a využijete k tomu zkoušky, které momentálně potřebujete. Vaše vědomí tak narůstá a je třeba tento vzorec předávat dalším bytostem na vaší planetě, aby se celý postup urychlil. Ať se okolo vás děje všechno možné, vytrvejte v uvědomění, že vše je správně a váš vývoj jde kupředu a nemáte se čeho obávat.
V poslední době se dějí nepříjemné věci na vaší planetě, ale doporučuji hledat ve všem smysl, proč se to děje. Rozvíjejte vlastní vědomí, uvědomění sama sebe, protože pokud pochopíte sami sebe, pokud pochopíte své hluboké nitro, pak dostanete odpovědi na otázky všeho druhu. Protože pochopíte-li, že jste absolutně neomezené bytosti ve všem, co si dovedete představit, můžete vytvořit díky vašemu vědomí na vaší planetě ráj na zemi.
Nevěnujte svou pozornost strachu, nevěnujte svou pozornost válkám, nevěnujte svou pozornost ničemu, co si nechcete realizovat na hmotné úrovni a soustřeďte se jen na to, co si hodláte vytvořit ve vaší realitě.
Další otázky ohledně vašeho vědomí?
Prosím o bližší specifikaci k České a Slovenské republice…
Zaznělo již mnoho proroctví. Byly vyřknuty mnohé závěry na adresu těchto dvou zemí, které jsou vlastně jedním celkem, ale ve skutečnosti je vývoj vašich zemí plně ve vašich rukou a ne náhodou jste byli vybráni na daleko vyšší úrovni než pozemské k tomu, aby se od vás rozšiřovalo a navyšovalo vědomí na celé vaší planetě.
Prvním předpokladem je práce každé bytosti sama na sobě bez ohledu na to, co se děje okolo vás. Zvládnete-li pochopit, že všichni, kdo jste se inkarnovali do tohoto období, do těchto míst, jste velmi vědomé a zkušené bytosti, všechno vám dojde. Šiřte tyto a další myšlenky vzrůstání vašeho vědomí okolo sebe a mezi bytosti, které jsou ochotny naslouchat, a můžete velmi razantně a velmi účinně ovlivnit další chod na vaší planetě.
Je třeba pochopit, že každá jednotlivá bytost sehrává v tuto dobu významnou a unikátní roli, neboť již nejste v duálním nastavení, ale velmi rychle přecházíte do vesmírné jednoty, kde je třeba zkušenost každého jednotlivce. Neočekávejte v tuto dobu nic zvláštního, ať se děje cokoli, ale vkládejte vše do svého nitra, kde naleznete odpovědi na to, co se okolo vás v současnosti děje a co se bude dít v dalších měsících či letech. Sami jste si působnost v této inkarnaci a v těchto místech vybrali, tak setrvejte a pracujte na vzrůstu svého vědomí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *