Poselství k úspěšné transformaci na fyzické úrovni

Čtení z kvantového pole

Strach ze změn

Lidé v současné době ve většině případů vycházejí ze starých programů a návyků. Nechtějí přijmout do svého života nic, co by jejich život změnilo, ale přesto ve většině případů nejsou spokojeni. Jsou negativně ovlivňováni mnoha faktory, které v nich vytváří iluzi reálného světa a vlastního bezvýchodného zařazení v něm.
Proto má dnes mnoho obyvatel planety strach udělat ve svém životě jakoukoli zásadní změnu, která by je posunula blíže k jejich osobní transformaci a raději zůstávají ve starých nefunkčních schématech života.

Život může být i pastí

V tomto případě se pro ně schéma života stává pastí, ze které není úniku bez osobního rozhodnutí a realizace zásadních změn. Člověk zachycen do těchto osidel zpravidla přijme hru systému, který potřebuje participovat na nevědomých jedincích, lépe řečeno na nevědomých masách jedinců. Cílem systému je vytvářet mezi jednotlivci hierarchii, která je nejlepším startérem pro závist. Ze závisti je jen krůček k nenávisti a od nenávisti je opět blíže k otevřenému konfliktu. Tato strategie je opravdu velmi účinná a mnoho revolucí, válek, ale i sporů mezi jednotlivými rodinami vzniklo na bázi vytvoření jakéhosi pocitu rozdílnosti mezi nimi.

Člověk – rovnocenný partner

Pro všechny obyvatele planety, ale především zde v České republice, je nutné přijmout člověka jako rovnocenného partnera v úctě, lásce a pokoře tak, aby došlo k uvědomění rovnocennosti, vzájemné úcty a bratrství mezi lidmi. Je důležité přestat hodnotit ostatní bytosti podle materiálních kritérií a začít s pohlížením na morální kvality každého jedince. Každý člověk má nárok na hojnost ve všech směrech, ale musí si uvědomit, kde se momentálně nachází, co se týče jeho vývoje.
Velmi důležité je přijetí životních hodnot do Vašich životů a neustálé jejich oživování v každodenní praxi. Uvědomte si, že pokud naleznete v této turbulentní době cestu jeden k druhému, budete inspirací celému současnému světu. Není náhoda, že jste se inkarnovali právě na místo, kde se nacházíte, tedy do České a Slovenské republiky. Oba tyto národy mají velmi důležitý úkol v období transformace a navyšování vědomí.

Úkoly jsou jasné

Úkoly jsou takové, že každý jednotlivec sehraje v tomto údobí originální úlohu. Není třeba vyjmenovávat všechny úkoly, jen si uvědomte, že ve Vašich končinách se nachází významné energetické body, které ovlivňují harmonii na planetě Zemi, ve sluneční soustavě, v galaxii, ale zároveň v celém Vesmíru. Tyto dvě nepatrné země mají obrovský úkol a k zdárnosti jeho splnění je nutné uvědomění si vlastních hodnot každého jednotlivce a následné propojení skupin i obou národů.
Otevřte svá srdce a spoléhejte na vlastní intuici, která Vás velmi přesně povede k dalším krokům. Jste skvělé světelné a energetické bytosti, které mohou změnit extrémním způsobem dějiny vývoje na planetě Zemi v pozitivním slova smyslu. Věnujte svoji pozornost lásce, radosti a vděčnosti a vaše úkoly splníte dle očekávání.
.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *