Jiří Lexa - portrét

Jiří Lexa

Můj příběh

Můj příběh se počíná datovat v roce 1972. Nechci zde vypisovat každý detail mého života, protože to není v tuto chvíli důležité. Pro vlastní představení jsem zvolil právě blog jen proto, že to pro mne byl nejrychlejší způsob a nemusel jsem nějak výrazně předělávat webové stránky. A navíc to skutečně není v souvislosti s mojí současnou činností důležité. Tak tedy začněme!

Studium a služba v armádě

Původně jsem vystudoval hudbu, která mne provázela zhruba od sedmi let. Díky svým dětským „militantním sklonům“ mne nadchla vojenská hudba. U vojenských hudeb jsem působil včetně studia zhruba 22 let. Svoji kariéru jsem završil jako vojenský kapelník. Vzhledem k snižování stavů armády mne propustili ze služby po zhruba 20 letech. Naskytla se mi však příležitost učit na základní škole. Považuji to za obrovskou životní zkušenost, která měla vliv na můj další osobní rozvoj.

Přes zkušenosti k vyhranění

Ve školství jsem vydržel zhruba 1,5 roku a touha po lepším materiálním zabezpečení mne přivedla do skutečného obchodu se zlatem a uměním. Tento krok mne ovlivnil snad ve všech oblastech mého života. Díky této zkušenosti jsem hodně pochopil. Mnoho věcí z lidské psychiky, vztahů, ale i z oblasti rozvoje osobnosti se projeví právě v obchodě. Poznal jsem mnoho negativních aspektů, které skýtá bezohledný a manipulativní byznys. Zároveň jsem si uvědomil, co vlastně v životě chci a jakým směrem se budu nadále ubírat. Obchod jsem opustil v roce 2014.

Člověk, lektor a terapeut

Lektorské a terapeutické činnosti se věnuji od roku 2014. Od téhož roku demonstruji v praxi, jak je možné ovlivňovat svoji realitu a snažím se tuto informaci předávat dál. Každý den se setkávám s lidmi, kteří pociťují nedostatky ve svém životě. Je zcela jedno, zda jde o nedostatky v oblasti vztahů, zdraví, či peněz. Jedno je však jisté! Každý si je za svůj momentální stav zodpovědný.
Mým cílem není lidi vyléčit, změnit, napravit, či jinak předělat dle mých představ. Velmi důležité je pro mne, aby každý jedinec v sobě nalezl především člověka. Proto své klienty pouze inspiruji, naviguji, či motivuji. Svojí cestu si však musí každý najít sám, protože v tom je jediné a trvalé kouzlo našeho osobního úspěchu.
Jestliže každý můj klient v sobě opět nalezne své ryzí člověčenství, pochopí, že být šťastným je naprosto přirozený stav, kvůli kterému jsme přišli na tuto planetu. A to je hlavní cíl mých konzultací a poradenské činnosti.
Zastávám názor, že bychom měli v každém případě zůstat lidmi, vyléčit především svá srdce a pak se postupně uzdraví celý svět.
S úctou člověk Jiří Lexa

.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *